2018-03-09 07:50

2018-03-09 07:50

Maria Dahlbom från Karlstad Handel

100 GRADER KARLSTAD

Karlstad Handel är en av medarrangörerna till 100 grader Karlstad. Maria Dahlbom berättar om den rollen och om priset man delar ut tillsammans med NWT.