2018-02-08 09:58

2018-02-08 09:58

Anna Olsson från styrgruppen

100 GRADER KARLSTAD

Anna Olsson arbetar på Postiljohan i Karlstad. Hon är sitter i Näringslivsrådet och är med i styrgruppen för 100 grader Karlstad.
Här berättar hon om styrgruppens uppgift och om årets tema, banbrytare.