2016-03-03 22:37

2016-03-03 22:37

Bärgningen tog nästan hela dagen

Bilen låg i känsligt naturområde vid Mariebergs strandängar

  • Foto: Fredrik Karlsson och Mikael Lindblom