2015-09-25 13:29

2015-09-25 13:29

Mia Skäringer drömgäst i Värmlandsmontern

BOKMÄSSAN

NWT är på plats vid Bokmässan i Göteborg och har pratat både med Anita Andersson och Ricky Andreis, avgående respektive tillträdande ansvarig för Värmlandsmontern.