2015-05-21 14:36

2015-05-22 12:22

Ansvariga diskuterar läget inom vården

KARLSTAD

Här kan du se hela intervjun med landstingsrådet och hälso- och sjukvårdschefen. Man diskuterar bland annat läget inför sommaren, förbättringar inom akuten och vad som är landstingets styrkor.