2015-03-07 09:04

2015-03-07 09:04

Snoppvisa på engelska

'Willie and Twinkle' blir det på engelska. Nu har SVT:s populära snipp- och snopplåt översatts.