Skyddsjakt på varg i Rackstadreviret

ARVIKA/SUNNE: Vargdödade hundar en orsak till beslutet

En varg får skjutas. Den bedömningen gör Länsstyrelsen efter att totalt fyra jakthundar har dödats och skadats av vargar i området.

Varg har uppträtt oskyggt för människor och bilar och hundar har dödats och skadats inom det som kallas Rackstadreviret. Det står att läsa i den ansökan om skyddsjakt som nådde länsstyrelsen i Värmland i början av november.

Varg ska ha enligt anmälan ha befunnit sig nära människor, tamdjur och bebyggelse och omfatta ”en familjegrupp med minst tre nu levande årsvalpar”.

Nu har länsstyrelsen i Värmland fattat sitt beslut och säger ja till skyddsjakt på en varg i området som sträcker sig över delar av Arvika och Sunne kommuner.

”Risk för allvarlig skada”

Länsstyrelsen skriver i beslutet att man har besiktigat totalt fyra vargangripna hundar i området sedan i oktober förra året. Två jakthundar har dödats och lika många har skadats.

Man bedömer därför att skyddsjakt ” i detta fall är motiverat med hänvisning till risk för allvarlig skada”, skriver Länsstyrelsen i sitt beslut.

I ansökan begärdes att skyddsjakten skulle omfatta samtliga vargar inom Rackstadreviret, men länsstyrelsen i Värmland anser att man bör börja med en individ för att därefter ”utvärdera dess effekt”.

Jakten är tillåten till och med 7 december och får enbart inledas efter samråd med Länsstyrelsen.

2017-11-14 11:37

2017-11-14 11:37