2017-11-02 09:18

2017-11-02 16:15

Fler vargjaktsöverklaganden

VÄRMLAND: Föreningar protesterar

Svenska rovdjursföreningen och Naturskyddsföreningen i Värmland överklagar årets vargjaktsbeslut.

Föreningarna har överklagat årets beslut om licensjakt till förvaltningsrätten i Luleå. Enligt Svenska rovdjursföreningen når inte den svenska vargstammen upp till referensvärdet på 300 djur som enligt Naturvårdsverket är en förutsättning för licensjakt.

– I besluten påstår länsstyrelserna att vargstammen i Sverige skulle ha en kontinuerligt hög tillväxttakt. Men den tillväxten bröts av en minskning för två år sedan, säger Torbjörn Nilsson, ordförande för Svenska rovdjursföreningen, i ett pressmeddelande.

Fem länsstyrelser har beslutat om licensjakt på varg i vinter: Värmland, Örebro, Västmanland, Dalarna och Gävleborg. Svenska rovdjursföreningen har överklagat samtliga fem beslut.

Även Naturskyddsföreningen i Värmland överklagade vargjaktsbeslutet under torsdagen:

– Värmlands vargpopulation har varit hårt åderlåten senaste året, med skyddsjakter på vargar i Munkfors, bland annat. Värmland når inte enskilt upp till sina åtaganden i den nationella förvaltningsplanen, säger Jan Bergstam i föreningen.

Vargjakten har överklagats av flera organisationer, däribland Jägareförbundet Värmland. Länsstyrelsen har beslutat om licensjakt på sex vargar och jakten väntas starta 2 januari.

Föreningarna har överklagat årets beslut om licensjakt till förvaltningsrätten i Luleå. Enligt Svenska rovdjursföreningen når inte den svenska vargstammen upp till referensvärdet på 300 djur som enligt Naturvårdsverket är en förutsättning för licensjakt.

– I besluten påstår länsstyrelserna att vargstammen i Sverige skulle ha en kontinuerligt hög tillväxttakt. Men den tillväxten bröts av en minskning för två år sedan, säger Torbjörn Nilsson, ordförande för Svenska rovdjursföreningen, i ett pressmeddelande.

Fem länsstyrelser har beslutat om licensjakt på varg i vinter: Värmland, Örebro, Västmanland, Dalarna och Gävleborg. Svenska rovdjursföreningen har överklagat samtliga fem beslut.

Även Naturskyddsföreningen i Värmland överklagade vargjaktsbeslutet under torsdagen:

– Värmlands vargpopulation har varit hårt åderlåten senaste året, med skyddsjakter på vargar i Munkfors, bland annat. Värmland når inte enskilt upp till sina åtaganden i den nationella förvaltningsplanen, säger Jan Bergstam i föreningen.

Vargjakten har överklagats av flera organisationer, däribland Jägareförbundet Värmland. Länsstyrelsen har beslutat om licensjakt på sex vargar och jakten väntas starta 2 januari.