2017-10-12 16:24

2017-10-12 16:24

Landstinget anmäler miss

VÄRMLAND

En patient på vårdavdelningen skrevs ut till ett korttidsboende efter att ha fått blodförtunnande medel.

En remiss skickades till vårdcentralen för uppföljning, men när patienten besökte läkare efter utskrivning från korttidsboendet upptäcktes det att någon provtagning inte gjorts.

Patienten hade då blodbrist och lades omedelbart in på sjukhus för behandling.

Landstinget har efter incidenten gjort en anmälan enligt lex Maria till inspektionen för vård och omsorg.

 

En remiss skickades till vårdcentralen för uppföljning, men när patienten besökte läkare efter utskrivning från korttidsboendet upptäcktes det att någon provtagning inte gjorts.

Patienten hade då blodbrist och lades omedelbart in på sjukhus för behandling.

Landstinget har efter incidenten gjort en anmälan enligt lex Maria till inspektionen för vård och omsorg.