2017-09-14 06:00

2017-09-14 06:00

Vård- och byggfrågor blir hetast

VALET 2018: Länets ledande politiker tittar i kristallkulan

Integration och invandring spås bli de viktigaste valfrågorna nationellt.
Lokalt i Värmland spår topp-politikerna att tillgänglighet till vård och byggfrågor blir avgörande.

NWT ställde frågan i den enkät som i princip samtliga sittande kommunal- och landstingsråd har svarat på: vilken blir det hetaste valfrågan 2018?

– Tillgänglighetsfrågan, svarar majoriteten av de styrande i landstinget.

– Att det skall vara lätt att komma i kontakt med hälso- och sjukvården och att behandling skall ske inom rimlig tid, förtydligar Monica Gundahl (S).

– Det blir med all säkerhet att få bort kötiderna med mer vårdpersonal inom ramen för given budget, säger Jane Larsson (C).

Flera landstingsråd tror även att personalpolitiken inom landstinget blir en viktig valfråga.

Landstingsstyrelsens ordförande Fredrik Larsson summerar:

– Frågan om tillgänglighet och medarbetarnas situation i sjukvården blir avgörande.

Ökad inflyttning

Bland kommunalråden varierar svaren något mer.

Många lyfter lokala byggrelaterade frågor som viktiga för invånarna i valet 2018.

– Samhällsbyggnadsfrågorna, det händer mycket på den fronten och med de frågorna så kommer det också synpunkter som vi behöver beakta eller bemöta, säger Andreas Pettersson (C), kommunalråd i Karlstad.

– Den fortsatta utbyggnaden av handeln i Charlottenberg är positiv. Den leder till ökad inflyttning. Kommunen måste få till nya detaljplaner för etableringar och bostadsbyggande i attraktiva lägen. Men även kommunikationer är viktiga. Speciellt att få tillbaka tågförbindelse till Kongsvinger och Oslo, säger Edas kommunalråd Hans Nilsson (HEL).

Välfärdsfrågor

Bjarne Andersson (S) i Kristinehamn är inne på att det till sist blir traditionella frågor som avgör valutgången:

– Som det ser ut nu kommer det handla det om välfärdsfrågor: skola, äldreomsorg och integration.

Säffles kommunalråd Dag Rogne (C) är mer konkret:

– Det är att höja våra resultat i skolan så att fler av våra ungdomar kommer ut i arbete än i dag och att få ned arbetslösheten ytterligare på bred front.

Allra mest konkret i sin spådom är Marléne Lund Kopparklint (M) i Karlstad:

– Moskéfrågan avgör, säger hon.

Eller blir det som kommunalrådskollegan Per-Samuel Nisser (M) tror:

– Muminparken och Skutberget.

Sifo frågade under augusti svenska folket vilka frågor som blir hetast i valet 2018.

Svaret?

Integration och invandring på första plats följt av sjukvård, skola samt lag och ordning.

Läs samtliga politikers svar på nwt.se.

NWT ställde frågan i den enkät som i princip samtliga sittande kommunal- och landstingsråd har svarat på: vilken blir det hetaste valfrågan 2018?

– Tillgänglighetsfrågan, svarar majoriteten av de styrande i landstinget.

– Att det skall vara lätt att komma i kontakt med hälso- och sjukvården och att behandling skall ske inom rimlig tid, förtydligar Monica Gundahl (S).

– Det blir med all säkerhet att få bort kötiderna med mer vårdpersonal inom ramen för given budget, säger Jane Larsson (C).

Flera landstingsråd tror även att personalpolitiken inom landstinget blir en viktig valfråga.

Landstingsstyrelsens ordförande Fredrik Larsson summerar:

– Frågan om tillgänglighet och medarbetarnas situation i sjukvården blir avgörande.

Ökad inflyttning

Bland kommunalråden varierar svaren något mer.

Många lyfter lokala byggrelaterade frågor som viktiga för invånarna i valet 2018.

– Samhällsbyggnadsfrågorna, det händer mycket på den fronten och med de frågorna så kommer det också synpunkter som vi behöver beakta eller bemöta, säger Andreas Pettersson (C), kommunalråd i Karlstad.

– Den fortsatta utbyggnaden av handeln i Charlottenberg är positiv. Den leder till ökad inflyttning. Kommunen måste få till nya detaljplaner för etableringar och bostadsbyggande i attraktiva lägen. Men även kommunikationer är viktiga. Speciellt att få tillbaka tågförbindelse till Kongsvinger och Oslo, säger Edas kommunalråd Hans Nilsson (HEL).

Välfärdsfrågor

Bjarne Andersson (S) i Kristinehamn är inne på att det till sist blir traditionella frågor som avgör valutgången:

– Som det ser ut nu kommer det handla det om välfärdsfrågor: skola, äldreomsorg och integration.

Säffles kommunalråd Dag Rogne (C) är mer konkret:

– Det är att höja våra resultat i skolan så att fler av våra ungdomar kommer ut i arbete än i dag och att få ned arbetslösheten ytterligare på bred front.

Allra mest konkret i sin spådom är Marléne Lund Kopparklint (M) i Karlstad:

– Moskéfrågan avgör, säger hon.

Eller blir det som kommunalrådskollegan Per-Samuel Nisser (M) tror:

– Muminparken och Skutberget.

Sifo frågade under augusti svenska folket vilka frågor som blir hetast i valet 2018.

Svaret?

Integration och invandring på första plats följt av sjukvård, skola samt lag och ordning.

Läs samtliga politikers svar på nwt.se.