2017-09-13 12:44

2017-09-13 21:11

Tio organisationer bildar nätverk

VÄRMLAND: Värmländskt nätverk för mänskliga rättigheter

Under onsdagen sjösattes Nätverket för mänskliga rättigheter i Värmland. Bakom det står tio organisationer som tillsammans vill lyfta frågorna om mänskliga rättigheter på ett bredare plan i länet.

– Tidigare har det funnits ett liknande nätverk, men det var egentligen löst sammansatt utan tydligt syfte. Nu tar vi ett gemensamt grepp och det finns ett värde i att samarbeta, säger Per Hydén, handläggare Brottsförebyggande centrum i Värmland.

– Vi får inte glömma bort att arbetet med mänskliga rättigheter är relevant även hemma i Värmland.

Gemensamt

Tio värmländska organisationer står bakom nätverket.

– Vi har olika huvudfrågor men ser en vinst i att samarbeta. Ett syfte är också att utbilda varandra, kompetensutveckla och dela kunskap.

– Vi står alla bakom alla människors lika värde och därför är det viktigt att vi är en gemensam röst. Genom att nätverka når vi ut till en bredare målgrupp. Det är viktigt att påverka samhällsdebatten och påverka värmlänningarnas kunskap om mänskliga rättigheter.

Hur är värmlänningarnas kunskap om mänskliga rättigheter?

– Ganska varierad egentligen, många känner till yttrandefrihet och religionsfrihet, men kanske inte tänker längre än så. Därför är det viktigt att prata om det, och många tycker det är intressant och frågorna engagerar.

Och myndigheter?

– En del är bättre än andra, i många fall finns det dokument men det kanske inte är förankrat i praktiken. Många myndigheter arbetar med det, men ibland kan det bli ord på papper. Frågan är hur det sätts i praktiken.

Ingen organisation

Hur arbetet kommer gestalta sig är inte helt skrivet i sten.

– Vi vill ses som en expertgrupp där kommuner kan ta hjälp av oss. Vi kommer även opinionsbilda i specifika frågor.

– Vi bildar inte någon organisation med aktiviteter varje månad, utan ett nätverk som träffas några gånger per år. Exakt vad vi kommer göra vet vi i dagsläget inte. Säkert en del konferenser om mänskliga rättigheter i allmänhet och ibland mer riktat mot specifika frågor.

Första aktiviteten

Under onsdagen 13 september anordnades den första gemensamma aktiviteten – en föreläsning om rättighetskrockar.

Med i nätverket är Amnesty, Röda korset, Rädda barnen, Funktionsrätt Värmland, Svenska Kyrkan, ABF, Brottsofferjouren, Brottsförebyggande centrum, FN förbundet UNA Sweden och Nykterhetsrörelsens bildningsverksamhet.

– Tidigare har det funnits ett liknande nätverk, men det var egentligen löst sammansatt utan tydligt syfte. Nu tar vi ett gemensamt grepp och det finns ett värde i att samarbeta, säger Per Hydén, handläggare Brottsförebyggande centrum i Värmland.

– Vi får inte glömma bort att arbetet med mänskliga rättigheter är relevant även hemma i Värmland.

Gemensamt

Tio värmländska organisationer står bakom nätverket.

– Vi har olika huvudfrågor men ser en vinst i att samarbeta. Ett syfte är också att utbilda varandra, kompetensutveckla och dela kunskap.

– Vi står alla bakom alla människors lika värde och därför är det viktigt att vi är en gemensam röst. Genom att nätverka når vi ut till en bredare målgrupp. Det är viktigt att påverka samhällsdebatten och påverka värmlänningarnas kunskap om mänskliga rättigheter.

Hur är värmlänningarnas kunskap om mänskliga rättigheter?

– Ganska varierad egentligen, många känner till yttrandefrihet och religionsfrihet, men kanske inte tänker längre än så. Därför är det viktigt att prata om det, och många tycker det är intressant och frågorna engagerar.

Och myndigheter?

– En del är bättre än andra, i många fall finns det dokument men det kanske inte är förankrat i praktiken. Många myndigheter arbetar med det, men ibland kan det bli ord på papper. Frågan är hur det sätts i praktiken.

Ingen organisation

Hur arbetet kommer gestalta sig är inte helt skrivet i sten.

– Vi vill ses som en expertgrupp där kommuner kan ta hjälp av oss. Vi kommer även opinionsbilda i specifika frågor.

– Vi bildar inte någon organisation med aktiviteter varje månad, utan ett nätverk som träffas några gånger per år. Exakt vad vi kommer göra vet vi i dagsläget inte. Säkert en del konferenser om mänskliga rättigheter i allmänhet och ibland mer riktat mot specifika frågor.

Första aktiviteten

Under onsdagen 13 september anordnades den första gemensamma aktiviteten – en föreläsning om rättighetskrockar.

Med i nätverket är Amnesty, Röda korset, Rädda barnen, Funktionsrätt Värmland, Svenska Kyrkan, ABF, Brottsofferjouren, Brottsförebyggande centrum, FN förbundet UNA Sweden och Nykterhetsrörelsens bildningsverksamhet.

  • Johannes Ollson