2017-09-12 10:26

2017-09-12 10:26

Polisförbundets varning: "Läget är akut"

VÄRMLAND: Personalsituationen mycket ansträngd

Personalläget inom polisen är mycket ansträngt, varnar Polisförbundet.
– Vi klarar inte av att manna upp, säger Staffan Sundgren ordförande för Polisförbundet i Värmland.

Sedan polisen började sin omorganisation 2015 har Polisförbundet upprepade gånger påtalat de försämringar den fört med sig.

Nu kommer en ny varning:

Läget är akut och man ser ingen ljusning.

Staffan Sundgren är ordförande i Polisförbundet i Värmland. Han säger att situationen är den värsta han upplevt sedan han började som polis 2010.

– Läget är akut. Vi har sämre bemanning och arbetsmiljö än vi haft tidigare, säger han.

– Omorganisationen har inte landat på så vis att vi har möjlighet att manna upp. Vi måste flytta poliser mellan olika avdelningar och prioritera ärenden. Personalen känner sig otillräcklig då vi inte klarar av att hjälpa allmänheten på samma sätt som tidigare.

Många slutar

Svenska Dagbladet berättade nyligen att uppsägningarna inom polisen är dubbelt så stora sedan omorganisationen genomfördes, jämfört med för fem år sedan.

– Vi är oroliga att personalen ska må sämre, att fler sjukskriver sig eller slutar, säger Staffan Sundgren.

Enligt SVT Nyheter Värmland, som berättat om det ansträngda läget inom polisen, har bristen på utredare bland annat lett till att hela spaningsenheten satts på att utreda brott i stället för att spana mot grov brottslighet.

– Just nu finns det ett regeringsuppdrag där utredningsverksamheten är prioriterad. Det är visserligen bra, problemet är att annan verksamhet måste stryka på foten.

Det fanns en oro för hur ni skulle klara sommaren – hur gick det?

– Det var väldigt ansträngt, mycket övertid och slitsamt för personalen. Samtidigt går verksamheten på sparlåga. Så det gick som väntat.

Men klarade ni av den?

– Vi är ju här nu. Sedan beror det på vad man menar med att klara av. Klarade vi alla uppdrag som polisen ska göra? Det vet jag inte. Levde vi upp till de medborgarlöften vi lovat medborgarna? Det vet jag inte.

Vad vill ni se?

– Att det satsas på polisen. Främst genom att arbetsmiljön och känslan för de som jobbar höjs. Det gör man genom att höja lönerna.

Saknas utrymme

Till SVT Nyheter Värmland säger polisens kanslichef Carina Hertzberg att hon är fullt medveten om det ansträngda personalläget. Någon snabb lösning utlovas inte, eftersom det saknas utrymme i budgeten. Hoppet står till de satsningar regeringen utlovat.

– Förhoppningsvis får Polismyndigheten ökade medel som kommer regionen och Värmland till gagn, det är det ljuset jag ser, säger Carina Hertzberg, till SVT Nyheter Värmland.

Sedan polisen började sin omorganisation 2015 har Polisförbundet upprepade gånger påtalat de försämringar den fört med sig.

Nu kommer en ny varning:

Läget är akut och man ser ingen ljusning.

Staffan Sundgren är ordförande i Polisförbundet i Värmland. Han säger att situationen är den värsta han upplevt sedan han började som polis 2010.

– Läget är akut. Vi har sämre bemanning och arbetsmiljö än vi haft tidigare, säger han.

– Omorganisationen har inte landat på så vis att vi har möjlighet att manna upp. Vi måste flytta poliser mellan olika avdelningar och prioritera ärenden. Personalen känner sig otillräcklig då vi inte klarar av att hjälpa allmänheten på samma sätt som tidigare.

Många slutar

Svenska Dagbladet berättade nyligen att uppsägningarna inom polisen är dubbelt så stora sedan omorganisationen genomfördes, jämfört med för fem år sedan.

– Vi är oroliga att personalen ska må sämre, att fler sjukskriver sig eller slutar, säger Staffan Sundgren.

Enligt SVT Nyheter Värmland, som berättat om det ansträngda läget inom polisen, har bristen på utredare bland annat lett till att hela spaningsenheten satts på att utreda brott i stället för att spana mot grov brottslighet.

– Just nu finns det ett regeringsuppdrag där utredningsverksamheten är prioriterad. Det är visserligen bra, problemet är att annan verksamhet måste stryka på foten.

Det fanns en oro för hur ni skulle klara sommaren – hur gick det?

– Det var väldigt ansträngt, mycket övertid och slitsamt för personalen. Samtidigt går verksamheten på sparlåga. Så det gick som väntat.

Men klarade ni av den?

– Vi är ju här nu. Sedan beror det på vad man menar med att klara av. Klarade vi alla uppdrag som polisen ska göra? Det vet jag inte. Levde vi upp till de medborgarlöften vi lovat medborgarna? Det vet jag inte.

Vad vill ni se?

– Att det satsas på polisen. Främst genom att arbetsmiljön och känslan för de som jobbar höjs. Det gör man genom att höja lönerna.

Saknas utrymme

Till SVT Nyheter Värmland säger polisens kanslichef Carina Hertzberg att hon är fullt medveten om det ansträngda personalläget. Någon snabb lösning utlovas inte, eftersom det saknas utrymme i budgeten. Hoppet står till de satsningar regeringen utlovat.

– Förhoppningsvis får Polismyndigheten ökade medel som kommer regionen och Värmland till gagn, det är det ljuset jag ser, säger Carina Hertzberg, till SVT Nyheter Värmland.