2017-09-12 12:13

2017-09-12 12:13

Många mil i bilen i länet

VÄRMLAND: Edaborna i topp

Värmlänningarna körde fler mil än snittet för övriga riket under 2016. Det visar ny statistik från Nyhetsbyrån Siren.
Allra längst, 949 mil per invånare, körde Edaborna.

Siren har sammanställt körsträcka i mil per invånare i Sverige förra året. Det visar sig att värmlänningarna generellt körde fler mil än rikssnittet, som var 673 mil per invånare.

Eda i topp

Edaborna ligger i topp, tätt följda av exempelvis Sunne-, Torsby- och Årjängsborna. Karlstadsborna däremot, ligger i närheten av rikssnittet med 679 mil i körsträcka per invånare.

I Sverige ökade bilresandet med i snitt tio mil per invånare 2016 jämfört med föregående år. En ökning kan ses i de flesta av landets kommuner, visar statistik från länsstyrelsernas samarbetsorgan RUS.

Fler personbilar

– Det körs mer än någonsin och transportarbetet med bil har aldrig varit högre, säger Anette Myhr, statistiker på Trafikanalys, till Nyhetsbyrån Siren.

– Utifrån vår statistik kan man dra slutsatsen att en av orsakerna är att det finns fler personbilar i trafik än någonsin och att antalet bilar ökar mer än befolkningen. Vi har dock inte gjort några analyser till orsaker bakom detta.

Den totala körsträckan för samtliga fordon som varit i trafik i Sverige under 2016 var 6,7 miljarder mil. Per invånare blir det alltså 673 mil.

Varierar

På kommunnivå varierar körsträckan från 398 mil per invånare i Sundbyberg till 976 mil per invånare i Munkedal, enligt siffrorna från RUS.

Siren har sammanställt körsträcka i mil per invånare i Sverige förra året. Det visar sig att värmlänningarna generellt körde fler mil än rikssnittet, som var 673 mil per invånare.

Eda i topp

Edaborna ligger i topp, tätt följda av exempelvis Sunne-, Torsby- och Årjängsborna. Karlstadsborna däremot, ligger i närheten av rikssnittet med 679 mil i körsträcka per invånare.

I Sverige ökade bilresandet med i snitt tio mil per invånare 2016 jämfört med föregående år. En ökning kan ses i de flesta av landets kommuner, visar statistik från länsstyrelsernas samarbetsorgan RUS.

Fler personbilar

– Det körs mer än någonsin och transportarbetet med bil har aldrig varit högre, säger Anette Myhr, statistiker på Trafikanalys, till Nyhetsbyrån Siren.

– Utifrån vår statistik kan man dra slutsatsen att en av orsakerna är att det finns fler personbilar i trafik än någonsin och att antalet bilar ökar mer än befolkningen. Vi har dock inte gjort några analyser till orsaker bakom detta.

Den totala körsträckan för samtliga fordon som varit i trafik i Sverige under 2016 var 6,7 miljarder mil. Per invånare blir det alltså 673 mil.

Varierar

På kommunnivå varierar körsträckan från 398 mil per invånare i Sundbyberg till 976 mil per invånare i Munkedal, enligt siffrorna från RUS.