2017-09-12 12:14

2017-09-12 12:14

Bergenheim ny kommunikationschef

LANDSTINGET

Hedvig Bergenheim blir från och med 1 oktober tillförordnad kommunikationschef på Landstinget i Värmland.

Hennes främsta uppdrag blir att samordna kommunikationsarbetet kring den nya regionkommunen, det vill säga den nya organisation som ska bildas när Landstinget i Värmland och Region Värmland går samman 1 januari 2019 om regeringen så beslutar.

Hedvig Bergenheim är nu kommunikationschef på Region Värmland. Hon kommer tills vidare att arbeta 80 procent på landstinget och resterande på Region Värmland.

– Det ska bli jättespännande. Det gäller bland annat att få medarbetarna i de båda organisationerna att förstå vad den nya organisationens uppdrag innebär och vad som händer framöver.

 

 

Hennes främsta uppdrag blir att samordna kommunikationsarbetet kring den nya regionkommunen, det vill säga den nya organisation som ska bildas när Landstinget i Värmland och Region Värmland går samman 1 januari 2019 om regeringen så beslutar.

Hedvig Bergenheim är nu kommunikationschef på Region Värmland. Hon kommer tills vidare att arbeta 80 procent på landstinget och resterande på Region Värmland.

– Det ska bli jättespännande. Det gäller bland annat att få medarbetarna i de båda organisationerna att förstå vad den nya organisationens uppdrag innebär och vad som händer framöver.