2017-09-11 13:46

2017-09-11 13:46

29 ton sportutrustning skänktes

VÄRMLAND

Fritidsbanken har nu ställt samman vad helgens insamling tillsammans med initiativet Ge-bort-till-sport gav.

Totalt till landets 57 insamlingsplatser skänkes 29 ton sportutrustning, varav 2 749 kilo lämnades in till Fritidsbankens kontor i Värmland. ”Ett fantastiskt resultat såklart som vi är otroligt nöjda med och vi vill rikta ett stort tack till alla som har bidragit med prylar som vi kan börja låna ut från och med nu”, säger Henric Byström (bilden), varumärkes- och kommunikationsansvarig.

Totalt till landets 57 insamlingsplatser skänkes 29 ton sportutrustning, varav 2 749 kilo lämnades in till Fritidsbankens kontor i Värmland. ”Ett fantastiskt resultat såklart som vi är otroligt nöjda med och vi vill rikta ett stort tack till alla som har bidragit med prylar som vi kan börja låna ut från och med nu”, säger Henric Byström (bilden), varumärkes- och kommunikationsansvarig.