2017-09-10 17:07

2017-09-10 17:07

Hur går det i stortingsvalet?

Axel Wernhoff, Sveriges ambassadör i Oslo, är uppväxt i Karlskoga och har med spänning har följt den norska valrörelsen inför måndagens val.

– Det kommer att bli en rysare. Det är ohyggligt jämnt mellan de två blocken och i den senaste undersökningen fick den sittande borgerliga alliansen ett mandat mer än de rödgröna. Men det är ju inom felmarginalen.

Hur har valkampanjen sett ut den senaste tiden?

– Det har blåst rödgröna vindar, men det är inte Arbeiderpartiet som har tagit rösterna utan de mindre småpartierna på vänsterkanten som till exempel Socialistisk Venstreparti.

– Jag tror det beror på att Arbeiderpartiet har försökt öppna för ett samarbete med Senterpartiet och Kristelig Folkeparti om det partiet skulle vilja hoppa av dagens regering. Det har gjort att AP har tappat lite profil samtidigt som man blivit impopulära för att vilja höja skatterna.

– Detta medan Høyre försökt få gehör för att det har vänt ekonomiskt för Norge med ökat tillväxt och sjunkande arbetslöshet. AP har kontrat med att skillnaderna i samhället har ökat under den nuvarande regeringen och att det är de välbärgade har fått det bättre.

Hur skulle du vilja beskriva skillnaden mellan det norska politiska landskapet och det svenska?

– Blockgränserna är väsentligt grundare i Norge. Det råder även större enighet om migrationsfrågorna och försvarspolitiken. En annan skillnad är att Senterpartiet är ett mer klassiskt regionalt parti än i Sverige där Centerpartiet de senaste åren har varit ett mer urbant parti.

Kommer valutgången påverka de norsk-svenska relationerna?

– Nej, våra relationer är oerhört breda med en enorm förbrödring och försystring. Möjligen är det enklare rent politiskt om samma politiska block styr i båda länderna.

– Det kommer att bli en rysare. Det är ohyggligt jämnt mellan de två blocken och i den senaste undersökningen fick den sittande borgerliga alliansen ett mandat mer än de rödgröna. Men det är ju inom felmarginalen.

Hur har valkampanjen sett ut den senaste tiden?

– Det har blåst rödgröna vindar, men det är inte Arbeiderpartiet som har tagit rösterna utan de mindre småpartierna på vänsterkanten som till exempel Socialistisk Venstreparti.

– Jag tror det beror på att Arbeiderpartiet har försökt öppna för ett samarbete med Senterpartiet och Kristelig Folkeparti om det partiet skulle vilja hoppa av dagens regering. Det har gjort att AP har tappat lite profil samtidigt som man blivit impopulära för att vilja höja skatterna.

– Detta medan Høyre försökt få gehör för att det har vänt ekonomiskt för Norge med ökat tillväxt och sjunkande arbetslöshet. AP har kontrat med att skillnaderna i samhället har ökat under den nuvarande regeringen och att det är de välbärgade har fått det bättre.

Hur skulle du vilja beskriva skillnaden mellan det norska politiska landskapet och det svenska?

– Blockgränserna är väsentligt grundare i Norge. Det råder även större enighet om migrationsfrågorna och försvarspolitiken. En annan skillnad är att Senterpartiet är ett mer klassiskt regionalt parti än i Sverige där Centerpartiet de senaste åren har varit ett mer urbant parti.

Kommer valutgången påverka de norsk-svenska relationerna?

– Nej, våra relationer är oerhört breda med en enorm förbrödring och försystring. Möjligen är det enklare rent politiskt om samma politiska block styr i båda länderna.