2017-08-12 06:00

2017-08-12 13:36

Lasten ska inte kunna falla av

HAMMARÖ: Ensilagebalar föll av traktorsläp

I ögonvrån såg hon hur ensilagebalarna föll ner på vägbanan och i diket, nära bilen:
– Jag såg inga spännband, säger kvinnan.
Hur får du egentligen lasta ditt fordon när du är ute och kör på vägarna?

– Precis i kurvan ser jag att de faller av, det var ganska nära bilen. Det var ungefär tolv balar. Jag fattar inte att de får lasta så högt, och att det inte var fastspänt, säger en kvinna som var ute och körde med sitt barn i bilen när en traktor tappade en del av sin last på en väg i Hammarötrakten.

– Jag såg 3-4 lager med ensilagebalar med spännband runt och så runt tolv ovanpå det. De gled ju av. Det är ju helt livsfarligt om det åker av, säger hon.

Lasten ska inte kunna ramla av utan sitta ordentligt fastspänd på fordonet. Om man inte säkrar sin last ordentligt och den faller av fordonet kan det vara straffbart.

– Man kan åtalas för vårdslöshet i trafik och det kan medföra att man förutom böter blir av med körkortet, säger Bo Göingberg, utredare på Transportstyrelsen.

Ingen höjdbegränsning

Att säkra sin last: det innebär på olika sätt att se till att lasten sitter fast ordentligt.

Bo Göingberg säger att du kan stötta upp lasten med väggarna eller räckena på sidorna av lastutrymmet, så kallade lämmar. Du kan också spänna fast lasten med spännband eller kätting. Om du ska köra en container så låses den vanligen fast på lastbilen.

Just när det gäller ensilagebalar kan det räcka med att det finns lämmar som balarna kan ställas emot.

– Om man har lämmar som går upp till tyngdpunkten av ensilagebalarna så räcker det. Men om man ska lasta ytterligare ett lager måste man använda till exempel spännband, säger Bo Göingberg.

Enligt honom finns det inte någon begränsning för hur högt du får lasta ditt fordon. Dock kan det vara svårt att ta sig fram under broar och liknande om lasten är högre än 4,5 meter som ofta är den höjd som gäller vid bland annat tunnlar på allmänna vägar.

Förarens ansvar

Men i bredd får inte fordon med lasten inräknad överstiga 260 centimeter och lasten får som mest sticka ut 20 centimeter på varje sida om fordonet på allmänna vägar. Dock finns det undantag.

– Om en bonde är ute och kör opackat hö till exempel, då får lasten sticka ut mer i sidled, säger Bo Göingberg.

När du säkrar lasten ska det göras så att säkringen klarar en kraft som motsvarar minst halva lastvikten i sidled och bakåt samt hela lastvikten framåt. När du lastar är det bra att placera det tyngsta längst ner och i mitten av flaket.

– Även om någon annan har skött lastningen, är det förarens ansvar att det har gjorts korrekt, säger Bo Göingberg.

– Precis i kurvan ser jag att de faller av, det var ganska nära bilen. Det var ungefär tolv balar. Jag fattar inte att de får lasta så högt, och att det inte var fastspänt, säger en kvinna som var ute och körde med sitt barn i bilen när en traktor tappade en del av sin last på en väg i Hammarötrakten.

– Jag såg 3-4 lager med ensilagebalar med spännband runt och så runt tolv ovanpå det. De gled ju av. Det är ju helt livsfarligt om det åker av, säger hon.

Lasten ska inte kunna ramla av utan sitta ordentligt fastspänd på fordonet. Om man inte säkrar sin last ordentligt och den faller av fordonet kan det vara straffbart.

– Man kan åtalas för vårdslöshet i trafik och det kan medföra att man förutom böter blir av med körkortet, säger Bo Göingberg, utredare på Transportstyrelsen.

Ingen höjdbegränsning

Att säkra sin last: det innebär på olika sätt att se till att lasten sitter fast ordentligt.

Bo Göingberg säger att du kan stötta upp lasten med väggarna eller räckena på sidorna av lastutrymmet, så kallade lämmar. Du kan också spänna fast lasten med spännband eller kätting. Om du ska köra en container så låses den vanligen fast på lastbilen.

Just när det gäller ensilagebalar kan det räcka med att det finns lämmar som balarna kan ställas emot.

– Om man har lämmar som går upp till tyngdpunkten av ensilagebalarna så räcker det. Men om man ska lasta ytterligare ett lager måste man använda till exempel spännband, säger Bo Göingberg.

Enligt honom finns det inte någon begränsning för hur högt du får lasta ditt fordon. Dock kan det vara svårt att ta sig fram under broar och liknande om lasten är högre än 4,5 meter som ofta är den höjd som gäller vid bland annat tunnlar på allmänna vägar.

Förarens ansvar

Men i bredd får inte fordon med lasten inräknad överstiga 260 centimeter och lasten får som mest sticka ut 20 centimeter på varje sida om fordonet på allmänna vägar. Dock finns det undantag.

– Om en bonde är ute och kör opackat hö till exempel, då får lasten sticka ut mer i sidled, säger Bo Göingberg.

När du säkrar lasten ska det göras så att säkringen klarar en kraft som motsvarar minst halva lastvikten i sidled och bakåt samt hela lastvikten framåt. När du lastar är det bra att placera det tyngsta längst ner och i mitten av flaket.

– Även om någon annan har skött lastningen, är det förarens ansvar att det har gjorts korrekt, säger Bo Göingberg.

  • Amanda Thorén