2017-08-12 06:00

2017-08-12 06:00

Försvinner från HVB-hem

VÄRMLAND: Antalet ensamkommande minskar i Värmland

Sju ensamkommande är i dagsläget försvunna.
– Oftast är det någon som har fått avvisningsbesked och ska utvisas från landet, som väljer att hålla sig undan i stället, säger Björn Westberg, chef på avdelningen för nyanlända i Karlstads kommun.

Med jämna mellanrum avviker ensamkommande barn från HVB-hem i länet.

Varför de försvinner är inte helt säkert, men Björn Westberg berättar att det ofta kan handla om avslag på asylansökan.

Det är dock de icke-permanenta försvinnandena som är vanligast.

– Oftast är barnen borta tillfälligt, i ett par dagar och hör inte av sig under tiden, säger Björn Westberg.

Tydliga rutiner

De värmländska kommunerna har tydliga – och liknande – handlingsplaner för hur de lokaliserar barnen.

– Det är inte vanligt att barn försvinner, men det händer. Vi har framarbetade rutiner för det, säger Gunilla Dahlin, områdeschef för HVB-hem i Årjängs kommun.

Vad har ni för rutiner?

– Självklart ringer vi barnet i fråga. Vi hör med kompisar och andra på hemmet om de har information. Vi pratar med god man, informerar socialtjänsten och gör sedan en polisanmälan, säger Gunilla Dahlin.

Liknande är rutinerna på Karlstads kommun:

– Vi kontaktar god man och migrationsverket, sedan tar god man kontakt med polisen. Vi hör av oss till socialtjänsten så de vet att personen är försvunnen. Vi pratar också med kompisar och boende på hemmet, säger Björn Westberg.

640 avvikande 2016

Exakt statistik för Värmland är svår att kartlägga. Men enligt Rose-Marie Flood, chef vid polisens utredningssektion i Värmland, finns i dag sju aktiva fall som rapporterats under 2017.

För hela riket ser antalet avvikande barn från HVB-hem ut att minska. Fram till 6 augusti hade 180 barn försvunnit, att jämföra med 640 under helåret 2016.

– Vår statistik bygger på uppgifter från exempelvis kommuner, gode män och polis, säger Sophia Öhvall Lindberg, Migrationsverket.

Drastisk minskning

Färre försvinnanden kan möjligtvis kopplas till att mängden nyanlända barn till Sverige minskar. Fram till vecka 31 hade 19 ensamkommande placerats på hem i Värmland. Det är en drastisk minskning från helåret 2015 då inströmningarna var som störst. Då hade länet 1305 anvisningar från Migrationsverket.

Med jämna mellanrum avviker ensamkommande barn från HVB-hem i länet.

Varför de försvinner är inte helt säkert, men Björn Westberg berättar att det ofta kan handla om avslag på asylansökan.

Det är dock de icke-permanenta försvinnandena som är vanligast.

– Oftast är barnen borta tillfälligt, i ett par dagar och hör inte av sig under tiden, säger Björn Westberg.

Tydliga rutiner

De värmländska kommunerna har tydliga – och liknande – handlingsplaner för hur de lokaliserar barnen.

– Det är inte vanligt att barn försvinner, men det händer. Vi har framarbetade rutiner för det, säger Gunilla Dahlin, områdeschef för HVB-hem i Årjängs kommun.

Vad har ni för rutiner?

– Självklart ringer vi barnet i fråga. Vi hör med kompisar och andra på hemmet om de har information. Vi pratar med god man, informerar socialtjänsten och gör sedan en polisanmälan, säger Gunilla Dahlin.

Liknande är rutinerna på Karlstads kommun:

– Vi kontaktar god man och migrationsverket, sedan tar god man kontakt med polisen. Vi hör av oss till socialtjänsten så de vet att personen är försvunnen. Vi pratar också med kompisar och boende på hemmet, säger Björn Westberg.

640 avvikande 2016

Exakt statistik för Värmland är svår att kartlägga. Men enligt Rose-Marie Flood, chef vid polisens utredningssektion i Värmland, finns i dag sju aktiva fall som rapporterats under 2017.

För hela riket ser antalet avvikande barn från HVB-hem ut att minska. Fram till 6 augusti hade 180 barn försvunnit, att jämföra med 640 under helåret 2016.

– Vår statistik bygger på uppgifter från exempelvis kommuner, gode män och polis, säger Sophia Öhvall Lindberg, Migrationsverket.

Drastisk minskning

Färre försvinnanden kan möjligtvis kopplas till att mängden nyanlända barn till Sverige minskar. Fram till vecka 31 hade 19 ensamkommande placerats på hem i Värmland. Det är en drastisk minskning från helåret 2015 då inströmningarna var som störst. Då hade länet 1305 anvisningar från Migrationsverket.

  • Johannes Ollson