2017-08-10 09:54

2017-08-10 10:57

Vårdcentral missade diagnos – patient dog

VÄRMLAND: Var propp i lungan

Patienten åkte till vårdcentralen med andningsproblem. Men felet upptäcktes inte och två dagar senare dog patienten hemma.

Patienten uppsökte vårdcentralen två gånger för sina problem med andningen.

Läkarundersökning gjordes och prover togs, men ingen misstänkte akut hjärtinfarkt eller propp i lungan (lungemboli).

Andra gången patienten sökte vård fick han eller hon antibiotika.

Men två dagar efter sista besöket föll patienten ihop hemma och dog.

En obduktion visade att dödsorsaken var lungemboli.

Landstinget har nu gjort en anmälan till inspektionen för vård och omsorg angående fördröjd diagnos.

 

Patienten uppsökte vårdcentralen två gånger för sina problem med andningen.

Läkarundersökning gjordes och prover togs, men ingen misstänkte akut hjärtinfarkt eller propp i lungan (lungemboli).

Andra gången patienten sökte vård fick han eller hon antibiotika.

Men två dagar efter sista besöket föll patienten ihop hemma och dog.

En obduktion visade att dödsorsaken var lungemboli.

Landstinget har nu gjort en anmälan till inspektionen för vård och omsorg angående fördröjd diagnos.