2017-06-17 06:00

2017-06-17 06:00

"Bristande utredning och bedömning"

LEX MARIA

Sven Svenssons fall har fått Landstinget i Värmland att ändra sina rutiner.

En lex Maria-anmälan om allvarlig vårdskada på grund av fördröjd cancerdiagnos har behandlats av Inspektionen för vård och omsorg, IVO.

I sitt beslut konstaterar IVO att verksamheten själva identifierat brister både i utredning, bedömning och uppföljning i Svens Svensson vård vilket har lett till förändringar i rutinerna för hanteringen av symtom i nedre urinvägarna och att hantering en så vanlig åkomma ska vara basal kunskap för en urolog.

IVO anser att Landstinget i Värmland gjort nödvändiga förändringar för att förhindra att något liknande händer igen.

En lex Maria-anmälan om allvarlig vårdskada på grund av fördröjd cancerdiagnos har behandlats av Inspektionen för vård och omsorg, IVO.

I sitt beslut konstaterar IVO att verksamheten själva identifierat brister både i utredning, bedömning och uppföljning i Svens Svensson vård vilket har lett till förändringar i rutinerna för hanteringen av symtom i nedre urinvägarna och att hantering en så vanlig åkomma ska vara basal kunskap för en urolog.

IVO anser att Landstinget i Värmland gjort nödvändiga förändringar för att förhindra att något liknande händer igen.