2017-05-18 09:08

2017-05-18 09:09

"Kör inte så nära bilen framför"

TRAFIK: Baksätesföraren vet hur en bil ska rattas

”Här hade du lätt kunnat köra om”. ”Kör inte så nära!” Du har säkert råkat ut för dem – passagerarna som är experter på att köra bil. Men hur påverkar deras kommentarer?

Nästan alla anser att de är goda bilförare – medan resten av mänskligheten består av riktigt usla trafikanter.

En del av dem åker med som passagerare i våra bilar.

Många har svårt för att hålla tyst om sin expertis.

De brukar kallas för baksätesförare.

Nu har biltillverkaren Audi låtit företaget Yougov undersöka hur baksätesförarna egentligen påverkar bilkörningen genom att fråga 2 000 förare.

Undersökningen visar att oönskade kommentarer haglar i bilkupén: 68 procent av alla tillfrågade sade sig ha fått en eller annan gliring bakom ratten.

Resultatet: oro, osäkerhet och ibland helt enkelt körvägran.

Män får oftare kommentarer som rör körsäkerhet.

Kvinnor fick oftare veta att deras förmåga bakom ratten inte var den allra bästa.

De tre vanligaste kommentarerna var enligt undersökningen:

• ”Det är faktiskt xx i hastighetsbegränsning här”

• ”Kör inte så nära bilen framför”

• ”Du är för nära kanten”.

Kvinnor fick enligt undersökningen ofta höra:

• ”Här hade du lätt kunnat köra om”

• ”Nu borde du växla”

• ”Vill du att jag parkerar åt dig?”

Män får oftare höra:

• ”Kör inte så nära bilen framför!”

• ”Måste du köra om hela tiden?”

Nästan alla anser att de är goda bilförare – medan resten av mänskligheten består av riktigt usla trafikanter.

En del av dem åker med som passagerare i våra bilar.

Många har svårt för att hålla tyst om sin expertis.

De brukar kallas för baksätesförare.

Nu har biltillverkaren Audi låtit företaget Yougov undersöka hur baksätesförarna egentligen påverkar bilkörningen genom att fråga 2 000 förare.

Undersökningen visar att oönskade kommentarer haglar i bilkupén: 68 procent av alla tillfrågade sade sig ha fått en eller annan gliring bakom ratten.

Resultatet: oro, osäkerhet och ibland helt enkelt körvägran.

Män får oftare kommentarer som rör körsäkerhet.

Kvinnor fick oftare veta att deras förmåga bakom ratten inte var den allra bästa.

De tre vanligaste kommentarerna var enligt undersökningen:

• ”Det är faktiskt xx i hastighetsbegränsning här”

• ”Kör inte så nära bilen framför”

• ”Du är för nära kanten”.

Kvinnor fick enligt undersökningen ofta höra:

• ”Här hade du lätt kunnat köra om”

• ”Nu borde du växla”

• ”Vill du att jag parkerar åt dig?”

Män får oftare höra:

• ”Kör inte så nära bilen framför!”

• ”Måste du köra om hela tiden?”