2017-05-18 14:09

2017-05-18 14:09

Alltfler vill besöka Värmland

TURISM: Gott första kvartal

Svenskar, tyskar, holländare och kineser: det är dem vi har att tacka för att turismen hit ökar.

Antalet gästnätter ökade första kvartalet 2017. Ökningen var fem procent, eller 13 000 fler, skriver Visit Värmland i ett pressmeddelande. Siffrorna kommer från Statistiska centralbyrån, SCB.

Värmland är ett av de svenska län som har störst andel utländska besökare.

Totalt hade Värmland 288 000 gästnätter första kvartalet i år på hotell, campingar, i stugbyar och på vandrarhem.

Privata alternativ finns inte med i statistiken.

Det är framför allt svenskar, tyskar, holländare och kineser som står för ökningen.

Procentuellt är det Kristinehamn och Filipstad som ökar mest medan Karlstad har störst ökning sett till antalet besökare.

– Hälften av de värmländska gästnätterna sker under mellan juni och augusti. Efter att ha stämt av med flera av våra medlemmar ser bokningsläget bra ut för sommaren, säger Jonas Jacobsson, vd på Visit Värmland.

Förra året ökade Värmland sina gästnätter med fyra procent jämfört med 2015, till 2,2 miljoner.

Av dessa var 37 procent internationella besökare, vilket gör Värmland till ett av länen med störst andel utländska besökare.

Antalet gästnätter ökade första kvartalet 2017. Ökningen var fem procent, eller 13 000 fler, skriver Visit Värmland i ett pressmeddelande. Siffrorna kommer från Statistiska centralbyrån, SCB.

Värmland är ett av de svenska län som har störst andel utländska besökare.

Totalt hade Värmland 288 000 gästnätter första kvartalet i år på hotell, campingar, i stugbyar och på vandrarhem.

Privata alternativ finns inte med i statistiken.

Det är framför allt svenskar, tyskar, holländare och kineser som står för ökningen.

Procentuellt är det Kristinehamn och Filipstad som ökar mest medan Karlstad har störst ökning sett till antalet besökare.

– Hälften av de värmländska gästnätterna sker under mellan juni och augusti. Efter att ha stämt av med flera av våra medlemmar ser bokningsläget bra ut för sommaren, säger Jonas Jacobsson, vd på Visit Värmland.

Förra året ökade Värmland sina gästnätter med fyra procent jämfört med 2015, till 2,2 miljoner.

Av dessa var 37 procent internationella besökare, vilket gör Värmland till ett av länen med störst andel utländska besökare.