2017-05-16 13:31

2017-05-16 13:31

Män – inte så snabba som de tror

FORSKNING: Överskattar sin egen förmåga

Manliga långdistanslöpare överskattar sin förmåga.
Och fenomenet kan gälla även utanför löparbanan – till exempel på arbetsmarknaden, tror forskaren Mitesh Kataria.

Mitesh Kataria är docent i nationalekonomi vid Handelshögskolan, Göteborgs universitet.

Han är dessutom motionerande löpare.

Nu har han studerat hur människor skattar sin egen förmåga genom att följa löpare i bland annat Stockholm maraton och Göteborgsvarvet.

Tillgången till återkoppling – resultaten – gör studien unik, enligt ett pressmeddelande från Göteborgs universitet.

– En långdistanslöpare tränar regelbundet och har ofta god koll på sin löptid. Därmed bör han eller hon också ha korrekta förväntningar inför ett tävlingslopp, säger Mitesh Kataria i pressmeddelandet.

Överskattning

Hans studie visade dock att löparna överskattade sig själva:

– Och manliga löpare är överlag mer tidsoptimistiska än kvinnliga.

Mitesh Kataria forskar i huvudsak om beteendefrågor.

I studien samlade han information från 5 000 löpare i tio långdistanslopp.

Löparna fick skatta sin förväntade sluttid som sedan jämfördes med den faktiska tiden.

Och i varje lopp uppgav männen en snabbare förväntad sluttid än vad de faktiskt fick.

Kan då denna överskattning överföras till andra delar av livet?

Ett karaktärsdrag

Mitesh Kataria varnar för alltför snabba slutsatser men säger ändå att ”övertro till sin egen förmåga kan anses vara ett karaktärsdrag”:

– Fenomenet att män tenderar att överskatta sin förmåga kan gälla även utanför löparbanan, exempelvis på arbetsmarknaden. Där vore det intressant att i förlängningen undersöka om mäns tendens till att överskatta sig själva till viss del kan förklara lönegapet mellan män och kvinnor, säger han i pressmeddelandet.

Detta kan till exempel vara bra att veta i en anställningssituation, tycker han:

– Vill vi veta hur produktiv en person är bör vi hellre göra ett test där han eller hon får visa sina förmågor. Låt personen ”walk the walk” i stället för att ”talk the talk”. För om vi endast lyssnar till vad han eller hon säger om sig själv riskerar vi att favorisera männen, säger Mitesh Kataria.

Mitesh Kataria är docent i nationalekonomi vid Handelshögskolan, Göteborgs universitet.

Han är dessutom motionerande löpare.

Nu har han studerat hur människor skattar sin egen förmåga genom att följa löpare i bland annat Stockholm maraton och Göteborgsvarvet.

Tillgången till återkoppling – resultaten – gör studien unik, enligt ett pressmeddelande från Göteborgs universitet.

– En långdistanslöpare tränar regelbundet och har ofta god koll på sin löptid. Därmed bör han eller hon också ha korrekta förväntningar inför ett tävlingslopp, säger Mitesh Kataria i pressmeddelandet.

Överskattning

Hans studie visade dock att löparna överskattade sig själva:

– Och manliga löpare är överlag mer tidsoptimistiska än kvinnliga.

Mitesh Kataria forskar i huvudsak om beteendefrågor.

I studien samlade han information från 5 000 löpare i tio långdistanslopp.

Löparna fick skatta sin förväntade sluttid som sedan jämfördes med den faktiska tiden.

Och i varje lopp uppgav männen en snabbare förväntad sluttid än vad de faktiskt fick.

Kan då denna överskattning överföras till andra delar av livet?

Ett karaktärsdrag

Mitesh Kataria varnar för alltför snabba slutsatser men säger ändå att ”övertro till sin egen förmåga kan anses vara ett karaktärsdrag”:

– Fenomenet att män tenderar att överskatta sin förmåga kan gälla även utanför löparbanan, exempelvis på arbetsmarknaden. Där vore det intressant att i förlängningen undersöka om mäns tendens till att överskatta sig själva till viss del kan förklara lönegapet mellan män och kvinnor, säger han i pressmeddelandet.

Detta kan till exempel vara bra att veta i en anställningssituation, tycker han:

– Vill vi veta hur produktiv en person är bör vi hellre göra ett test där han eller hon får visa sina förmågor. Låt personen ”walk the walk” i stället för att ”talk the talk”. För om vi endast lyssnar till vad han eller hon säger om sig själv riskerar vi att favorisera männen, säger Mitesh Kataria.