2017-05-15 19:50

2017-05-15 19:50

Förlängt försök att sälja vindparken

KARLSTAD HAMMARÖ: Ger inte upp hoppet

Anbudstiden gick ut i fredags och man har bara fått in ett enda bud.
Därför vill vindkraftsbolaget ha mer tid för försöken att sälja vindkraftverken på Gässlingegrundet.

Kraftmäklaren Ingvar Gunnarsson på Frösön har fått uppdraget av ägarna att försöka sälja verken. Det är han som vill förlänga anbudstiden med tre månader.

Några intressenter

– Han för diskussioner med några intressenter. Hade han inte bedömt de samtalen som intressanta hade han nog inte föreslagit en förlängning, säger Mats Enmark, vd för Vindpark Vänern Kraft AB.

Vindparksbolagets styrelse ställde sig i måndags bakom mäklarens förlag. Nu är det upp till ägarna – Karlstads Energi, Karlstads Bostads AB och Hammarö kommun – att bestämma om mäklaren ska få fortsätta bearbeta marknaden under sommaren.

Ett bud

Ett bud, ett indikativt anbud, är allt man fått. Det betraktas som seriöst men vem som lagt budet berättar man inte.

De fem kommunalt ägda vindkraftverken fungerar nu som de ska efter reparationerna i höstas.

Då värderades verken till mellan 50 och 60 miljoner.

– Jag vågar inte ha någon uppfattning om värdet i dag, säger Mats Enmark.

Rasade

– Värdet på elcertifikaten rasade efter årsskiftet. De stora och snabba prisvariationerna på el och certifikat gör det väldligt svårt att bedöma både dagens och det framtida värdet på verken.

När parken togs i drift fick ägarna runt en krona för varje producerad kilowattimme. Nu ligger priset under 40 öre.

Totalt har 256 miljoner investerats i de kommunala vindkraftverken.

Bolaget har runt 12 miljoner i kassan och väntar på en utbetalning på 10 miljoner efter förlikningen i försäkringsvisten med Trygg Hansa.

Invigdes 2009

Verken som invigdes 2009 hade då en beräknad livslängd på 20 år. Att stänga verken och avveckla parken i dag skulle kosta 24 miljoner.

Mats Enmark har varit med på vindparksäventyret ända sedan starten, som vd både för KBAB och de senaste två åren ”bara” för vindkraftsbolaget.

– Det är möjligt att vi lyckas med försäljningen. Gör vi inte det har vi i varje fall en fungerande vindpark som levererar som vi kan driva i egen regi.

– Och då tycker jag att jag kan ta min Mats ur skolan, skämtar Mats Enmark, 64, som bestämt sig för att sluta vid årsskiftet.

Kraftmäklaren Ingvar Gunnarsson på Frösön har fått uppdraget av ägarna att försöka sälja verken. Det är han som vill förlänga anbudstiden med tre månader.

Några intressenter

– Han för diskussioner med några intressenter. Hade han inte bedömt de samtalen som intressanta hade han nog inte föreslagit en förlängning, säger Mats Enmark, vd för Vindpark Vänern Kraft AB.

Vindparksbolagets styrelse ställde sig i måndags bakom mäklarens förlag. Nu är det upp till ägarna – Karlstads Energi, Karlstads Bostads AB och Hammarö kommun – att bestämma om mäklaren ska få fortsätta bearbeta marknaden under sommaren.

Ett bud

Ett bud, ett indikativt anbud, är allt man fått. Det betraktas som seriöst men vem som lagt budet berättar man inte.

De fem kommunalt ägda vindkraftverken fungerar nu som de ska efter reparationerna i höstas.

Då värderades verken till mellan 50 och 60 miljoner.

– Jag vågar inte ha någon uppfattning om värdet i dag, säger Mats Enmark.

Rasade

– Värdet på elcertifikaten rasade efter årsskiftet. De stora och snabba prisvariationerna på el och certifikat gör det väldligt svårt att bedöma både dagens och det framtida värdet på verken.

När parken togs i drift fick ägarna runt en krona för varje producerad kilowattimme. Nu ligger priset under 40 öre.

Totalt har 256 miljoner investerats i de kommunala vindkraftverken.

Bolaget har runt 12 miljoner i kassan och väntar på en utbetalning på 10 miljoner efter förlikningen i försäkringsvisten med Trygg Hansa.

Invigdes 2009

Verken som invigdes 2009 hade då en beräknad livslängd på 20 år. Att stänga verken och avveckla parken i dag skulle kosta 24 miljoner.

Mats Enmark har varit med på vindparksäventyret ända sedan starten, som vd både för KBAB och de senaste två åren ”bara” för vindkraftsbolaget.

– Det är möjligt att vi lyckas med försäljningen. Gör vi inte det har vi i varje fall en fungerande vindpark som levererar som vi kan driva i egen regi.

– Och då tycker jag att jag kan ta min Mats ur skolan, skämtar Mats Enmark, 64, som bestämt sig för att sluta vid årsskiftet.