2017-05-15 18:11

2017-05-15 18:11

Advokat får 25 000 kronor i böter

VÄRMLAND

En värmländsk advokat som i höstas dömdes för bokföringsbrott varnas nu och får samtidigt en straffavgift på 25 000 kronor av Advokatsamfundets disciplinnämnd.

Nämnden konstaterar att brotten skett inom ramen för advokatens roll som likvidator i ett antal bolag under flera år. Han var ansvarig för att upprätta årsredovisningar, men detta gjordes aldrig. Advokaten varnas även för brister i hanteringen av ett dödsbo.

Det var i november som advokaten dömdes till villkorlig dom och dagsböter för 22 fall av bokföringsbrott. Nämndens beslut i de ärendena har skickats till justitiekanslern för kännedom.

Nämnden konstaterar att brotten skett inom ramen för advokatens roll som likvidator i ett antal bolag under flera år. Han var ansvarig för att upprätta årsredovisningar, men detta gjordes aldrig. Advokaten varnas även för brister i hanteringen av ett dödsbo.

Det var i november som advokaten dömdes till villkorlig dom och dagsböter för 22 fall av bokföringsbrott. Nämndens beslut i de ärendena har skickats till justitiekanslern för kännedom.