2017-03-23 17:46

2017-03-24 11:26

Markägarna och jägarna agerar

VÄRMLAND: Vilka skall ha talerätt i domstolarna?

Vilka skall ha talerätt i mål gällande licensjakt och skyddsjakt på stora rovdjur och vilka skall göra anspråk på att få talerätt när det gäller allemansrätten och ägandefrågor? Nu vänder sig markägare, skogsägare, jägare och LRF i Värmland till Justitieutskottet och Miljö- och jordbruksutskottet.

– Det kan ju inte vara rätt att grupper som på en eftermiddag bildas på Facebook och som kanske samlar 20–30 personer skall få möjlighet att utöva talerätt och fördröja viktiga förhandlingar i domstolarna, säger Christer Karphammar, Sunnemo, ordförande i Mellanskog Skogsvårdsområde i Norra Värmland och internationell domare i internationell rätt och folkrätt.

Han har god kännedom om situationen i andra länder i Europa.

– I Sverige sträcker sig domstolarnas långt ut på kanten. Fortsätter det så här kan snart ett enskilt hushåll stoppa viktig utveckling i samhället. Särintresse och allmänt intresse är inte alltid samma sak.

Efterlyser föreskrifter

Undertecknarna av skrivelsen till de bägge utskotten kräver att politikerna tar fram konkreta föreskrifter som domstolarna har att hålla sig till.

– I korrespondens med aktuella domstolar framgår det tydligt att de efterlyser ledning, instruktioner och föreskrifter till vilka som skall ha talerätt. Det kan inte vara lagstiftarens mening att särintressen, som inte direkt berörts av besluten, skall äventyra beslut fattade av Högsta Förvaltningsdomstolen.

Nu hoppas undertecknarna att politikerna agerar snabbt och att domstolarna får bättre instruktioner.

– Det kan ju inte vara rätt att grupper som på en eftermiddag bildas på Facebook och som kanske samlar 20–30 personer skall få möjlighet att utöva talerätt och fördröja viktiga förhandlingar i domstolarna, säger Christer Karphammar, Sunnemo, ordförande i Mellanskog Skogsvårdsområde i Norra Värmland och internationell domare i internationell rätt och folkrätt.

Han har god kännedom om situationen i andra länder i Europa.

– I Sverige sträcker sig domstolarnas långt ut på kanten. Fortsätter det så här kan snart ett enskilt hushåll stoppa viktig utveckling i samhället. Särintresse och allmänt intresse är inte alltid samma sak.

Efterlyser föreskrifter

Undertecknarna av skrivelsen till de bägge utskotten kräver att politikerna tar fram konkreta föreskrifter som domstolarna har att hålla sig till.

– I korrespondens med aktuella domstolar framgår det tydligt att de efterlyser ledning, instruktioner och föreskrifter till vilka som skall ha talerätt. Det kan inte vara lagstiftarens mening att särintressen, som inte direkt berörts av besluten, skall äventyra beslut fattade av Högsta Förvaltningsdomstolen.

Nu hoppas undertecknarna att politikerna agerar snabbt och att domstolarna får bättre instruktioner.

Har du synpunkter på det som sägs i texten? Skriv då gärna en kommentar via tjänsten Ifrågasätt men tänk på att hålla dig till ämnet och diskutera i god ton. Visa respekt för andra skribenter och berörda personer i artikeln. Kritisera och bemöt gärna argumenten men tänk på att inte angripa personen bakom åsikten. Vi förbehåller oss rätten att ta bort kommentarer vi bedömer som olämpliga.