Politiker vill se ett snabbare byggande

VÄRMLAND: Två av tre kommunpolitiker i Värmland vill öka byggtakten

Majoriteten av Värmlands kommunpolitiker vill öka byggtakten i sina kommuner, det visar en ny undersökning.

På frågan ”hur anser du att din kommun bör förändra den planerade byggtakten för 2017 jämfört med 2016?” svarade två av tre, 64 procent, att de vill öka takten.

I Fastigo, fastighetsbranschens arbetsgivarorganisations, undersökning, var det i Värmland 152 stycken kommunpolitiker som svarade på frågorna.

Olika åsikter

Tre av tio, motsvarande 31 procent, tycker att byggtakten kan ligga kvar på samma nivå eller minska.

Samtidigt tycker hälften, 45 procent, att kommunen i högre utsträckning än i dag ska arbeta med att skapa nya bostäder inom redan befintliga byggnader.

I förra årets undersökning svarade 74 procent av kommunpolitikerna i Värmland att byggtakten behövde öka, enligt Fastigo.

Årets resultat är alltså en minskning med tio procent.

  • Nea Liljegren

2017-03-20 14:26

2017-03-20 14:26