2017-03-18 10:41

2017-03-18 10:48

Prinsen deltar i hemvärnets övningar

VÄRMLAND

Hemvärnet i Värmland kommer under vecka 14 att genomföra en stor övning med hundratals deltagare. Vid övningarna kommer också prins Carl Philip att närvara.

– Det kommer att ske övningar med olika intensitet med start på tisdagen och slut på söndagen, säger överstelöjtnant Bengt Fransson som är chef för Örebro- Värmlandsgruppen.

För första gången kommer prins Carl Philip att medverka vid Värmlandsbataljonens övningar. Vilket bekräftas av Bengt Fransson, men på vilket vis kan han inte säga än.

Prinsen är utbildad till reservofficer i marinen och är också beskyddare för Sveriges Veteranförbund Fredsbaskrarna.

Vad som kommer att hända under övningsveckan och vad prinsens deltagande kommer att innebära kommer att klargöras under nästa vecka. På hovets webb står det att prinsen ska närvara den 7 april.

– Det kommer att ske övningar med olika intensitet med start på tisdagen och slut på söndagen, säger överstelöjtnant Bengt Fransson som är chef för Örebro- Värmlandsgruppen.

För första gången kommer prins Carl Philip att medverka vid Värmlandsbataljonens övningar. Vilket bekräftas av Bengt Fransson, men på vilket vis kan han inte säga än.

Prinsen är utbildad till reservofficer i marinen och är också beskyddare för Sveriges Veteranförbund Fredsbaskrarna.

Vad som kommer att hända under övningsveckan och vad prinsens deltagande kommer att innebära kommer att klargöras under nästa vecka. På hovets webb står det att prinsen ska närvara den 7 april.

  • Emma Lindell