2017-03-17 20:01

2017-03-17 20:01

Inte för sent att kandidera till valet

KARLSTADS STIFT: I september är det kyrkoval

Den 17 september är det kyrkoval i Karlstads stift. Då har runt 230 000 medlemmar i Svenska kyrkan chansen att påverka hur kyrkan ska styras de kommande fyra åren. Och det går fortfarande att kandidera till uppdrag.

I kyrkovalet har alla medlemmar som fyllt 16 år rätt att rösta, men de flesta tar inte chansen att påverka. I valet 2013 låg valdeltagandet på 13,2 procent i Karlstads stift, enligt Ingrid Kåwe, projektledare för kyrkovalet i stiftet.

Med ett knappt halvår kvar till valet finns chansen att både sätta sig in i vad valet handlar om – och kandidera själv. Fram till den 15 april kan nya kandidater anmäla sitt intresse.

– Enklast är att man hör av sig till mig, säger Ingrid Kåwe.

Många som väljs

I kyrkovalet väljs företrädare på både lokal, regional och nationell nivå (se faktaruta). Vissa av de traditionella politiska partierna finns med, men också andra – ibland lokala – grupperingar.

Väljarna i Karlstads stift ska välja 11 av de 251 ledamöterna i kyrkomötet, 65 ledamöter i stiftsfullmäktige och mellan 15 och 45 kyrkofullmäktigeledamöter i 31 olika församlingar eller pastorat.

Är det lätt eller svårt att hitta folk till alla poster?

– Min uppfattning är att det är rätt svårt att hitta kandidater på vissa ställen. Man vill gärna få in lite nytt folk och kanske lite yngre krafter, säger Ingrid Kåwe, som bedömer att intresset för kyrkopolitiska uppdrag är ganska konstant.

Besluten som fattas lokalt kan få stor effekt för medlemmarna i församlingen.

– Lokalt kan det bli stora frågor, till exempel om en kyrka ska kunna vara kvar.

Sören Dalevi, biskop i Karlstads stift, betonar vikten av att både rösta och engagera sig i kyrkopolitiken.

– Min erfarenhet är att vi har nytta av att bryta idéer mot varandra. Och det är inte en chimär, till syvende och sist är det kyrkopolitikerna som bestämmer vad pengarna ska läggas på.

Att rösta är också viktigt för att upprätthålla demokratin, menar han:

– Vi kan inte ta demokratin för given, någonstans.

I kyrkovalet har alla medlemmar som fyllt 16 år rätt att rösta, men de flesta tar inte chansen att påverka. I valet 2013 låg valdeltagandet på 13,2 procent i Karlstads stift, enligt Ingrid Kåwe, projektledare för kyrkovalet i stiftet.

Med ett knappt halvår kvar till valet finns chansen att både sätta sig in i vad valet handlar om – och kandidera själv. Fram till den 15 april kan nya kandidater anmäla sitt intresse.

– Enklast är att man hör av sig till mig, säger Ingrid Kåwe.

Många som väljs

I kyrkovalet väljs företrädare på både lokal, regional och nationell nivå (se faktaruta). Vissa av de traditionella politiska partierna finns med, men också andra – ibland lokala – grupperingar.

Väljarna i Karlstads stift ska välja 11 av de 251 ledamöterna i kyrkomötet, 65 ledamöter i stiftsfullmäktige och mellan 15 och 45 kyrkofullmäktigeledamöter i 31 olika församlingar eller pastorat.

Är det lätt eller svårt att hitta folk till alla poster?

– Min uppfattning är att det är rätt svårt att hitta kandidater på vissa ställen. Man vill gärna få in lite nytt folk och kanske lite yngre krafter, säger Ingrid Kåwe, som bedömer att intresset för kyrkopolitiska uppdrag är ganska konstant.

Besluten som fattas lokalt kan få stor effekt för medlemmarna i församlingen.

– Lokalt kan det bli stora frågor, till exempel om en kyrka ska kunna vara kvar.

Sören Dalevi, biskop i Karlstads stift, betonar vikten av att både rösta och engagera sig i kyrkopolitiken.

– Min erfarenhet är att vi har nytta av att bryta idéer mot varandra. Och det är inte en chimär, till syvende och sist är det kyrkopolitikerna som bestämmer vad pengarna ska läggas på.

Att rösta är också viktigt för att upprätthålla demokratin, menar han:

– Vi kan inte ta demokratin för given, någonstans.

Det här ska väljas

Kyrkofullmäktige: Beslutar om bland annat budget för församlingar och pastorat och utser kyrkoråd, församlingens styrelse. Ett pastorat består av flera församlingar.

Stiftsfullmäktige: Beslutar till exempel om stiftets budget och riktlinjer för verksamheten.

Kyrkomötet: Med 251 ledamöter är kyrkomötet Svenska kyrkans högsta beslutande organ. Kyrkomötet beslutar om kyrkans regler och annat av betydelse för hela kyrkan.

Det går att förtidsrösta från den 4 september och information om vallokaler kommer senare på svenskakyrkan.se.

Källa: Ingrid Kåwe, svenskakyrkan.se