2017-03-16 12:38

2017-03-16 12:38

Fler söker doktorn på nätet

LANDSTINGET: ”Vi lär oss en hel del om bemötande och servicenivå”

Sedan i november har drygt 500 värmlänningar haft ett digitalt läkarbesök.
Nu ska projektet utvärderas.

– Från ett 50-tal besök i november är vi uppe i 200 besök på en månad, säger Cecilia Karlsson, landstingets e-hälsostrateg.

Och de flesta säger sig vara nöjda.

– Kundnöjdheten ligger på 4,77 på en skala av 5, säger Cecilia Karlsson.

På senare tid har digitala läkarbesök ifrågasatts från flera håll, kvalitetsmässigt och kostnadsmässigt. Patienter sägs söka läkare oftare och lättare få läkemedel utskrivet.

– Debatten är intressant. Vi utvärderar nu för att se hur det ser ut i piloten och även jämför med vår egen verksamhet, säger Cecilia Karlsson.

Utvärderingen bör vara klar i april. Hittills har drygt 500 patienter i Värmland använt sig av tjänsten. De flesta är kvinnor (63 procent), medelåldern är 39 år, hälften har fått ett recept utskrivet. 24 procent av besöken gäller barn.

Siffrorna bygger på statistik från KRY där 91 procent av patienterna svarat på en enkätundersökning i samband med besöket.

Vanlig avgift

Landstinget i Värmland har sedan i november förra året ett avtal med KRY om ett pilotprojekt för digitala läkarbesök.

Kostnaden för läkarbesöket är 300 kronor varav patienten betalar de vanliga 200 och landstinget 100 kronor.

Avtalet gäller upp till 1 000 patienter. Vad som händer sedan är öppet.

– Att erbjuda digitala vårdmöten i vår egen verksamhet finns med i vår plan, men privata aktörer är lite mer snabbfotade, säger Cecilia Karlsson.

Bedömning

På vårdcentralen i Skoghall har på försök personalen erbjudit patienter som man bedömt lämpliga att i stället söka digitalt.

– Det ska vi också utvärdera nu. Både vilka patienter som tog ett digitalt möte och hur personalen upplevt att hänvisa till det, säger Cecilia Karlsson.

”Bra bemötande” är återkommande uttryck i kommentarerna.

– Vi lär oss en hel del om bemötande och servicenivå, säger Cecilia Karlsson.

– Från ett 50-tal besök i november är vi uppe i 200 besök på en månad, säger Cecilia Karlsson, landstingets e-hälsostrateg.

Och de flesta säger sig vara nöjda.

– Kundnöjdheten ligger på 4,77 på en skala av 5, säger Cecilia Karlsson.

På senare tid har digitala läkarbesök ifrågasatts från flera håll, kvalitetsmässigt och kostnadsmässigt. Patienter sägs söka läkare oftare och lättare få läkemedel utskrivet.

– Debatten är intressant. Vi utvärderar nu för att se hur det ser ut i piloten och även jämför med vår egen verksamhet, säger Cecilia Karlsson.

Utvärderingen bör vara klar i april. Hittills har drygt 500 patienter i Värmland använt sig av tjänsten. De flesta är kvinnor (63 procent), medelåldern är 39 år, hälften har fått ett recept utskrivet. 24 procent av besöken gäller barn.

Siffrorna bygger på statistik från KRY där 91 procent av patienterna svarat på en enkätundersökning i samband med besöket.

Vanlig avgift

Landstinget i Värmland har sedan i november förra året ett avtal med KRY om ett pilotprojekt för digitala läkarbesök.

Kostnaden för läkarbesöket är 300 kronor varav patienten betalar de vanliga 200 och landstinget 100 kronor.

Avtalet gäller upp till 1 000 patienter. Vad som händer sedan är öppet.

– Att erbjuda digitala vårdmöten i vår egen verksamhet finns med i vår plan, men privata aktörer är lite mer snabbfotade, säger Cecilia Karlsson.

Bedömning

På vårdcentralen i Skoghall har på försök personalen erbjudit patienter som man bedömt lämpliga att i stället söka digitalt.

– Det ska vi också utvärdera nu. Både vilka patienter som tog ett digitalt möte och hur personalen upplevt att hänvisa till det, säger Cecilia Karlsson.

”Bra bemötande” är återkommande uttryck i kommentarerna.

– Vi lär oss en hel del om bemötande och servicenivå, säger Cecilia Karlsson.