2017-03-15 06:00

2017-03-15 06:00

Vargarna finns nästan överallt

VÄRMLAND: Trots 15 fällda djur

Flera vargrevir har försvunnit men nya har kommit till. Den säkraste slutsatsen av säsongens varginventering så här långt är att det finns vargar i så gott som hela Värmland.

Varje år under vinterhalvåret inventerar länsstyrelsernas rovdjurshandläggare antalet vargar inom sina geografiska områden. Inventeringen pågår till sista mars och är därför inte helt klar. Förhållandena i Värmlands län har inte heller varit idealiska eftersom det har saknats spårsnö, särskilt i länets södra delar. Det var ju också bristen på spårsnö som gjorde att licensjakten inte kom i gång som det var tänkt.

Men Viltskadecenter vid Grimsö, SLU:s forskningsstation i Bergslagen, har ändå publicerat en rapport om resultaten så här långt.

Vid den förra inventeringen, vinterhalvåret 2015/16, berördes Värmland av 26 vargrevir med en vargflock alternativt ett revirmarkerande par i varje revir. Flera av reviren delades dock med Dalarna, Västmanland, Dalsland och Norge.

Så här långt, när det fortfarande återstår två veckor av årets inventering, har man identifierat 21 revir som helt eller delvis berör Värmlands län. Men då finns det dna-prover från två revir som ännu inte är analyserade. Och spårning pågår i ytterligare två revir. Det skulle alltså kunna sluta med åtminstone 25 vargrevir som helt eller delvis berör Värmlands län.

Nu bär det tilläggas att de här beräkningarna kompliceras av resultatet av den legala jakt som bedrivits under vintern. Olsäter, öster om Klarälven, finns med på listan över konstaterade revir. Men där har tiken fällts i en skyddsjakt samtidigt som hanen möjligen lämnat reviret.

I Brattfors fälldes inget av de kända föräldradjuren men däremot ett delvis okänt nytt revirmarkerande par och revirmarkerande vuxna djur från två andra revir. Den äldre honan har konstaterats vara svårt skabbangripen och man tror att hon nu är död. En av hennes valpar har också skjutits, även den svårt skabbangripen.

För inventeringen betyder det här att Brattfors räknas som ett revir med ett nytt par och en föryngring trots att inget av dessa djur finns kvar.

Oomtvistligt är det dock att det finns gott om varg i nästan hela Värmlands län.

Varje år under vinterhalvåret inventerar länsstyrelsernas rovdjurshandläggare antalet vargar inom sina geografiska områden. Inventeringen pågår till sista mars och är därför inte helt klar. Förhållandena i Värmlands län har inte heller varit idealiska eftersom det har saknats spårsnö, särskilt i länets södra delar. Det var ju också bristen på spårsnö som gjorde att licensjakten inte kom i gång som det var tänkt.

Men Viltskadecenter vid Grimsö, SLU:s forskningsstation i Bergslagen, har ändå publicerat en rapport om resultaten så här långt.

Vid den förra inventeringen, vinterhalvåret 2015/16, berördes Värmland av 26 vargrevir med en vargflock alternativt ett revirmarkerande par i varje revir. Flera av reviren delades dock med Dalarna, Västmanland, Dalsland och Norge.

Så här långt, när det fortfarande återstår två veckor av årets inventering, har man identifierat 21 revir som helt eller delvis berör Värmlands län. Men då finns det dna-prover från två revir som ännu inte är analyserade. Och spårning pågår i ytterligare två revir. Det skulle alltså kunna sluta med åtminstone 25 vargrevir som helt eller delvis berör Värmlands län.

Nu bär det tilläggas att de här beräkningarna kompliceras av resultatet av den legala jakt som bedrivits under vintern. Olsäter, öster om Klarälven, finns med på listan över konstaterade revir. Men där har tiken fällts i en skyddsjakt samtidigt som hanen möjligen lämnat reviret.

I Brattfors fälldes inget av de kända föräldradjuren men däremot ett delvis okänt nytt revirmarkerande par och revirmarkerande vuxna djur från två andra revir. Den äldre honan har konstaterats vara svårt skabbangripen och man tror att hon nu är död. En av hennes valpar har också skjutits, även den svårt skabbangripen.

För inventeringen betyder det här att Brattfors räknas som ett revir med ett nytt par och en föryngring trots att inget av dessa djur finns kvar.

Oomtvistligt är det dock att det finns gott om varg i nästan hela Värmlands län.