2017-03-15 10:46

2017-03-15 10:47

E-utbildning om vårdplanering

VÄRMLAND: Alla kan få lära sig om patientens väg genom vården

En ny e-utbildning ska ge alla inblandade bättre möjligheter att lära sig om vårdplanering.
– Utbildningen handlar om att man ska förstå patientens väg genom vårdkedjan, säger Mari Banck.

Hon är sjuksköterska i botten och en av deltagarna i projektet bakom utbildningen, som är öppen för alla på nätet.

– Vårdplanering är en väldigt viktig del av vårdkedjan och något som olika huvudmän behöver enas om, säger Mari Banck.

Många inblandade

Vårdplanering kan handla om sociala, medicinska och rehabiliterande insatser.

Ofta är många parter inblandade, exempelvis landstinget och kommunen, när en patient skrivs ut från en sjukhusavdelning och ska tillbaka till hemmet.

– I ett sådant fall är det viktigt att kunna se patientens väg genom vården, hur ansvarsfördelningen ser ut och hur viktig allas delaktighet är, säger Mari Banck.

E-utbildningen är tänkt att användas av vårdpersonal, men absolut inte enbart:

– Den är inte bara till för olika professioner utan även för patienter och närstående. Alla ska kunna veta vem som ansvarar för vad, vem man ringer till om man har en fråga om något särskilt som rör sig själv, eller en närstående.

Positiv effekt

Utbildningen har också tagits fram i samråd med olika inblandade:

– Vi har frågat vårdpersonal om vad de behöver i vårdplaneringen, men exempelvis närstående har också fått tycka till, säger Marie Banck.

Hon tror också att e-utbildningen kan ha en positiv effekt när det handlar om att få sjuksköterskor att stanna kvar inom yrket.

– Ja, jag tror att den här typen av verktyg kan innebära att nyutexaminerade känner att man får en tydlighet i att det är många olika personer inblandade i vårdkedjan, att det finns en ansvarsfördelning och att man inte förväntas fixa allt själv.

Framtidssatsning

– Dessutom visar utbildningen att kommun, landsting och andra parter vill jobba tillsammans och att vi alla verkligen ser till patientens bästa.

Mari Banck menar att den digitala satsningen också visar på framtidsvisioner:

– Att vi satsar på e-lärandet och inte bara på det traditionella: att sitta på skolbänken. Dessutom kan utbildningen användas när som helst och på olika sätt, den är flexibel helt enkelt.

E-utbildningen finns på: http://linode.learnways.com/varmland/vardplanering/index.html

Hon är sjuksköterska i botten och en av deltagarna i projektet bakom utbildningen, som är öppen för alla på nätet.

– Vårdplanering är en väldigt viktig del av vårdkedjan och något som olika huvudmän behöver enas om, säger Mari Banck.

Många inblandade

Vårdplanering kan handla om sociala, medicinska och rehabiliterande insatser.

Ofta är många parter inblandade, exempelvis landstinget och kommunen, när en patient skrivs ut från en sjukhusavdelning och ska tillbaka till hemmet.

– I ett sådant fall är det viktigt att kunna se patientens väg genom vården, hur ansvarsfördelningen ser ut och hur viktig allas delaktighet är, säger Mari Banck.

E-utbildningen är tänkt att användas av vårdpersonal, men absolut inte enbart:

– Den är inte bara till för olika professioner utan även för patienter och närstående. Alla ska kunna veta vem som ansvarar för vad, vem man ringer till om man har en fråga om något särskilt som rör sig själv, eller en närstående.

Positiv effekt

Utbildningen har också tagits fram i samråd med olika inblandade:

– Vi har frågat vårdpersonal om vad de behöver i vårdplaneringen, men exempelvis närstående har också fått tycka till, säger Marie Banck.

Hon tror också att e-utbildningen kan ha en positiv effekt när det handlar om att få sjuksköterskor att stanna kvar inom yrket.

– Ja, jag tror att den här typen av verktyg kan innebära att nyutexaminerade känner att man får en tydlighet i att det är många olika personer inblandade i vårdkedjan, att det finns en ansvarsfördelning och att man inte förväntas fixa allt själv.

Framtidssatsning

– Dessutom visar utbildningen att kommun, landsting och andra parter vill jobba tillsammans och att vi alla verkligen ser till patientens bästa.

Mari Banck menar att den digitala satsningen också visar på framtidsvisioner:

– Att vi satsar på e-lärandet och inte bara på det traditionella: att sitta på skolbänken. Dessutom kan utbildningen användas när som helst och på olika sätt, den är flexibel helt enkelt.

E-utbildningen finns på: http://linode.learnways.com/varmland/vardplanering/index.html