2017-03-13 11:19

2017-03-13 11:19

Lex Maria-anmälan efter fördröjd behandling

VÄRMLAND

Patienten läkemedelbehandlades mot psykos, men drabbades av biverkningar. Tillståndet försämrades såpass mycket att patienten fick flyttas till intensivvårdsavdelningen och fick därefter genomgå en lång rehabilitering.

Nu anmäler landstinget i Värmland händelsen till Inspektionen för vård och omsorg, enligt Lex Maria.

Patienten sökte initialt till psykiatriska akutmottagningen och lades in för förbättrad sömn och ställningstagande för ytterligare behandling.

När patienten blev sämre påbörjades behandling för malignt neuroleptikasyndrom, vilket enligt Läkartidningen är ”ett sällsynt tillstånd förenat med 10 procents dödlighet” på grund av komplikationer som exempelvis lunginflammation eller njursvikt. Enligt landstinget har en händelseanalys gjorts.

 

Nu anmäler landstinget i Värmland händelsen till Inspektionen för vård och omsorg, enligt Lex Maria.

Patienten sökte initialt till psykiatriska akutmottagningen och lades in för förbättrad sömn och ställningstagande för ytterligare behandling.

När patienten blev sämre påbörjades behandling för malignt neuroleptikasyndrom, vilket enligt Läkartidningen är ”ett sällsynt tillstånd förenat med 10 procents dödlighet” på grund av komplikationer som exempelvis lunginflammation eller njursvikt. Enligt landstinget har en händelseanalys gjorts.