2017-02-16 15:05

2017-02-16 15:05

Nu ser det ut att gå bättre

VÄRMLAND: Många avvikelser efter entreprenörbyte

Ny entreprenör, nya fordon och till största delen nya förare. Den här kombinationen har under ett halvår ställt till det rejält för den del av servicetrafiken i Värmland som körs av Keolis. Men på allra senaste tiden har klagomålen äntligen minskat i antal.

1 juli förra året skedde en rejäl nystart för färdtjänst och patientresor i Värmlands län. Bland annat köpte huvudmannen Värmlandstrafik in 87 nya låggolvsbussar in, alla speciellt utformade för att göra det lätt för den som har det svårt att ta sig fram.

Men dessutom gjordes en ny upphandling som bland annat resulterade i ett hundratal nya förare som inte hade arbetat inom servicetrafik tidigare.

Inte Säffle

Den nya upphandlingen gällde inte Säffle eller Grums som fortsatte att skötas av Karlstads Taxitransporter. Men däremot för resten av länet där företaget Keolis vann upphandlingen i alla områden.

Keolis är en världens största bussentreprenörer. Sedan tidigare kör man stadstrafiken i Karlstad. Huvudägare är franska staten via den franska motsvarigheten till SJ.

I en stor verksamhet som servicetrafiken inträffar det alltid incidenter. Den beställda bussen kommer kanske inte i tid eller inte alls. Och den lämnar kanske av patienten långt senare än den avtalade tiden. Men efter nystarten fördubblades avvikelserapporterna, som de kallas.

Både Värmlandstrafik och Keolis lade ner sig för att komma till rätta med problemen men inte förrän sex månader hade gått har antalet rapporter kommit ner till något som kan sägas vara normal nivå.

– Nu griper vi in direkt när det kommer en avvikelserapport, säger Henrik Gustavsson som är områdeschef inom Keolis. Vi utreder allting, vi pratar med föraren och vi har avstämningsmöten.

– Först trodde vi att det handlade om inkörningsproblem, säger Anders Wahlén som är ansvarig för servicetrafiken inom Värmlandstrafik. Men problemen var större än så.

Samtidigt som avvikelserapporterna har rakat i höjden visar andra undersökningar att servicetrafikens kunder är påfallande nöjda med både Värmlandstrafiks och entreprenörernas insatser. Kontinuerliga enkätundersökningar resulterar nästan genomgående i betyg som ligger mellan fyra och fem på en femgradig skala.

1 juli förra året skedde en rejäl nystart för färdtjänst och patientresor i Värmlands län. Bland annat köpte huvudmannen Värmlandstrafik in 87 nya låggolvsbussar in, alla speciellt utformade för att göra det lätt för den som har det svårt att ta sig fram.

Men dessutom gjordes en ny upphandling som bland annat resulterade i ett hundratal nya förare som inte hade arbetat inom servicetrafik tidigare.

Inte Säffle

Den nya upphandlingen gällde inte Säffle eller Grums som fortsatte att skötas av Karlstads Taxitransporter. Men däremot för resten av länet där företaget Keolis vann upphandlingen i alla områden.

Keolis är en världens största bussentreprenörer. Sedan tidigare kör man stadstrafiken i Karlstad. Huvudägare är franska staten via den franska motsvarigheten till SJ.

I en stor verksamhet som servicetrafiken inträffar det alltid incidenter. Den beställda bussen kommer kanske inte i tid eller inte alls. Och den lämnar kanske av patienten långt senare än den avtalade tiden. Men efter nystarten fördubblades avvikelserapporterna, som de kallas.

Både Värmlandstrafik och Keolis lade ner sig för att komma till rätta med problemen men inte förrän sex månader hade gått har antalet rapporter kommit ner till något som kan sägas vara normal nivå.

– Nu griper vi in direkt när det kommer en avvikelserapport, säger Henrik Gustavsson som är områdeschef inom Keolis. Vi utreder allting, vi pratar med föraren och vi har avstämningsmöten.

– Först trodde vi att det handlade om inkörningsproblem, säger Anders Wahlén som är ansvarig för servicetrafiken inom Värmlandstrafik. Men problemen var större än så.

Samtidigt som avvikelserapporterna har rakat i höjden visar andra undersökningar att servicetrafikens kunder är påfallande nöjda med både Värmlandstrafiks och entreprenörernas insatser. Kontinuerliga enkätundersökningar resulterar nästan genomgående i betyg som ligger mellan fyra och fem på en femgradig skala.