Fler får gratis tandvård

VÄRMLAND: Riksdagsbeslut träder i kraft den 1 januari 2017

Från nyår höjs åldergränsen från 19 till 21 år för gratis tandvård. Samtidigt förs en satsning för at få äldre att teckna ett frisktandvårdsavtal.

Unga vuxna ska få gratis tandvård under längre tid. Ett beslut som klubbades av riksdagen på torsdagen.

I dag är det gratis till och med det år du fyller 19 och beslutet innebär att det ska bli gratis upp till 23 år. Ett beslut som kommer att höjas stegvis under en treårsperiod. Det innebär att det från nyår blir gratis upp till 21 år, år 2018 höjs taket till 22 år och 2019 till 23 år.

Reformen omfattar totalt 276 miljoner kronor för 2017. För folktandvården Värmland innebär det 8,3 miljoner kronor första året och omfattar cirka 6 000 ungdomar.

– Det är en ganska stor förändring och den satsningen tycker vi såklart är väldigt bra. Dagens unga har väldigt fina tänder och med det här beslutet fortsätter vi hålla det friska friskt längre, säger Birgitta Haglund, tandvårdschef i Värmland.

Undvik första hålet

Många ställer sig ändå frågan om det är rätt väg att gå och satsa på de unga när det finns många äldre med stora tandproblem, med gamla lagningar och så vidare.

– Det tycker jag absolut. Många kommer inte till tandvården på många år efter att det börjar kosta pengar och då kan man ha ett hål med lagningar och följdproblem och så är cirkusen i gång. Kan man undvika den första lagningen har man vunnit mycket. Ju fler vi har med friska tänder desto mindre kostar tandvården i längden. Så det är ett viktigt budskap regeringen sänder ut, fortsätter hon.

Satsning på äldre

Som en följd av lagändringen lägger nu folktandvården än större vikt på att få patienter i äldre åldrar att skaffa frisktandvård.

Nyligen har ett erbjudande om att skaffa frisktandvård skickats ut till ett par tusen värmlänningar.

– Frisktandvårdsavtal är det bästa sättet att fortsätta behålla tänderna friska som vuxen. Forskning från Sahlgrenska akademien vid Göteborgs universitet visar att patienter som betalar i samband med varje besökstillfälle hos tandvården löper 50 procents högre risk att utveckla karies jämfört med de som har frisktandvård, säger Andreas Nordqvist, ansvarig frisktandvårdstandläkare i Värmland.

Frisktandvårdsavtalet innebär att man, efter genomförd undersökning och tandvanor, betalar in vanligtvis mellan 50 och 300 per månad i stället för att betala allt på en gång när man går till tandläkaren.

Det har visat sig leda till att man går på de kontroller man blir kallad till och håller tänderna friskare.

2016-12-18 06:00

2016-12-18 06:00