2016-11-24 13:50

2016-11-24 15:33

Störande a-traktorer blir regeringsfråga

VÄRMLAND: "Oljud och hög musik"

(UPPDATERAD) Busliv från bilar nätterna igenom.
Nu vill länsstyrelsen skicka problemet till högsta nivå: regeringen.

NWT har flera gånger skrivit om busliv från a-traktorer och andra fordon som stör boendes nattsömn.

Problemet finns bland annat i Arvika, Sunne och Karlstad.

Men hur får man stopp på buslivet?

Lagändring krävs

I kommunernas lokala ordningsföreskrifter finns inget stöd för att hantera problemet med störande fordon på kvällar och nätter:

– Det har varit svårt att komma åt, säger Gith Nilsson, länsassessor på länsstyrelsen i Värmland.

Det krävs helt enkelt en lagändring för att få bukt med det störande oljudet.

Därför har länsstyrelsen tagit frågan till högsta ort.

– Vi vill att regeringen tittar över om det går att föra in ett lagrum för detta i trafikförordningen. Eller att man ger kommunerna möjlighet att utfärda förbud genom till exempel miljöbalken, säger Gith Nilsson.

Skrivelsen går från länsstyrelsen till Justitiedepartementet.

”Inte acceptabelt”

Den är undertecknad av landshövding Kenneth Johansson.

– Det är inte acceptabelt att många människor tvingas leva med bullerproblem på nätterna och det känns därför angeläget att vidta de åtgärder vi kan och lyfta frågan till högre instans, säger han i ett pressmeddelande.

NWT har flera gånger skrivit om busliv från a-traktorer och andra fordon som stör boendes nattsömn.

Problemet finns bland annat i Arvika, Sunne och Karlstad.

Men hur får man stopp på buslivet?

Lagändring krävs

I kommunernas lokala ordningsföreskrifter finns inget stöd för att hantera problemet med störande fordon på kvällar och nätter:

– Det har varit svårt att komma åt, säger Gith Nilsson, länsassessor på länsstyrelsen i Värmland.

Det krävs helt enkelt en lagändring för att få bukt med det störande oljudet.

Därför har länsstyrelsen tagit frågan till högsta ort.

– Vi vill att regeringen tittar över om det går att föra in ett lagrum för detta i trafikförordningen. Eller att man ger kommunerna möjlighet att utfärda förbud genom till exempel miljöbalken, säger Gith Nilsson.

Skrivelsen går från länsstyrelsen till Justitiedepartementet.

”Inte acceptabelt”

Den är undertecknad av landshövding Kenneth Johansson.

– Det är inte acceptabelt att många människor tvingas leva med bullerproblem på nätterna och det känns därför angeläget att vidta de åtgärder vi kan och lyfta frågan till högre instans, säger han i ett pressmeddelande.