2016-11-24 19:15

2016-11-24 19:15

SMHI varnar för ishalka i Värmland

VÄRMLAND

SMHI har gått ut med en klass 1-varning i Värmland inför fredagsmorgonen.

Det gäller risk för plötslig ishalka i norra Värmland, när underkylt regn eller regn kan frysa på kalla vägbanor.

Det gäller risk för plötslig ishalka i norra Värmland, när underkylt regn eller regn kan frysa på kalla vägbanor.