2016-10-14 17:14

2016-10-14 17:14

Frågan om folkomröstning väcker intresse

REGIONFRÅGAN

Moderaternas och Miljöpartiets utspel tidigare i veckan om att man vill få till stånd en folkomröstning i regionfrågan har väckt intresse. Stina Höök (M), ordförande för Moderaterna i Värmland, säger till NWT att man fått ta emot en stor mängd samtal från personer som är intresserade av att hjälpa till.

– När man nu pressar igenom frågan så fort att den inte hinner vara uppe i ett allmänt val, då är det här det alternativet som återstår, sa hon till NWT tidigare i veckan på frågan om varför man vill ha en folkomröstning.

Första steget är att samla in namnunderskrifter. Hur detta ska gå till har man ännu inte presenterat.

Moderaternas och Miljöpartiets utspel tidigare i veckan om att man vill få till stånd en folkomröstning i regionfrågan har väckt intresse. Stina Höök (M), ordförande för Moderaterna i Värmland, säger till NWT att man fått ta emot en stor mängd samtal från personer som är intresserade av att hjälpa till.

– När man nu pressar igenom frågan så fort att den inte hinner vara uppe i ett allmänt val, då är det här det alternativet som återstår, sa hon till NWT tidigare i veckan på frågan om varför man vill ha en folkomröstning.

Första steget är att samla in namnunderskrifter. Hur detta ska gå till har man ännu inte presenterat.