2016-10-13 10:53

2016-10-14 09:11

Länsstyrelsen köper fler inventeringskameror

NATUR: Ett viktigt och billigt redskap

Länsstyrelsen i Värmland genomför just nu en upphandling på inventeringskameror.
Dessa är ett viktigt verktyg för inventeringen av rovdjur.

Anbud på upphandlingen ska läggas senast i början av nästa vecka. Och värdet ligger på runt 100 000 kronor.

– Sen får vi se vilka anbud vi får, men max 100 000 och det får man jämföra med att personal ska vara ute, och då skulle det bli betydligt högre kostnad, säger Per Larsson, naturbevakare på Länsstyrelsen i Värmland.

Mycket information

Redan nu har länsstyrelsen ett antal kameror till sitt förfogande, men de har inte använts särskilt mycket. Mycket på grund av krångliga tillstånd, men dessa har nu förenklats. Vilket gör att det nu kan bli 20-talet fotostationer på strategiska platser i länet.

Är kamerorna ett viktigt verktyg för länsstyrelsen?

– Ja det vill jag påstå, man får mycket information för en billig insats. Man kan få bilder med fler än ett lodjur och då har vi en bekräftad föryngring, säger han och tilläger att kamerorna är ett komplement till den vanliga spårningen.

Kamerorna ska användas för viltövervakningen av rovdjur, främst lo och järv.

Hur placerar ni kamerorna?

– För järv bygger vi en ställning 1,5 meter upp i luften med en ramp som de går upp på. Och för lo sitter de i träd och då lockar man dit dem med doftmedel. Vid akuta situationer kan man också använda dem. För att bekräfta eller dementera att det stryker runt rovdjur.

Att privatpersoner skulle fastna på bild är ingen fara säger Per Larsson. Där det sitter en kamera finns också en informationsskylt.

”Många roliga bilder”

– Så risken att allmänheten skulle fångas på bild är obefintlig skulle jag säga, och vi tar också bort alla bilder som visar bilar och personer.

Vad är det viktigaste ni fångat på en kamera?

Det är bilder på en lakterande järvhona, som bidrog till att vi kunde konstatera den första föryngringen i Värmland på lång tid. Sen har vi en bild på åtta vargar från i fjol som bekräftade en föryngring i Mjönäs

Och det roligaste?

– Man får många roliga bilder på djur, bland annat har vi en på två kungsörnar tillsammans. På den kameran vid Averåfjället fanns totalt 6 200 bilder och 5 000 med en örn och två med två örnar, säger Per Larsson.

Anbud på upphandlingen ska läggas senast i början av nästa vecka. Och värdet ligger på runt 100 000 kronor.

– Sen får vi se vilka anbud vi får, men max 100 000 och det får man jämföra med att personal ska vara ute, och då skulle det bli betydligt högre kostnad, säger Per Larsson, naturbevakare på Länsstyrelsen i Värmland.

Mycket information

Redan nu har länsstyrelsen ett antal kameror till sitt förfogande, men de har inte använts särskilt mycket. Mycket på grund av krångliga tillstånd, men dessa har nu förenklats. Vilket gör att det nu kan bli 20-talet fotostationer på strategiska platser i länet.

Är kamerorna ett viktigt verktyg för länsstyrelsen?

– Ja det vill jag påstå, man får mycket information för en billig insats. Man kan få bilder med fler än ett lodjur och då har vi en bekräftad föryngring, säger han och tilläger att kamerorna är ett komplement till den vanliga spårningen.

Kamerorna ska användas för viltövervakningen av rovdjur, främst lo och järv.

Hur placerar ni kamerorna?

– För järv bygger vi en ställning 1,5 meter upp i luften med en ramp som de går upp på. Och för lo sitter de i träd och då lockar man dit dem med doftmedel. Vid akuta situationer kan man också använda dem. För att bekräfta eller dementera att det stryker runt rovdjur.

Att privatpersoner skulle fastna på bild är ingen fara säger Per Larsson. Där det sitter en kamera finns också en informationsskylt.

”Många roliga bilder”

– Så risken att allmänheten skulle fångas på bild är obefintlig skulle jag säga, och vi tar också bort alla bilder som visar bilar och personer.

Vad är det viktigaste ni fångat på en kamera?

Det är bilder på en lakterande järvhona, som bidrog till att vi kunde konstatera den första föryngringen i Värmland på lång tid. Sen har vi en bild på åtta vargar från i fjol som bekräftade en föryngring i Mjönäs

Och det roligaste?

– Man får många roliga bilder på djur, bland annat har vi en på två kungsörnar tillsammans. På den kameran vid Averåfjället fanns totalt 6 200 bilder och 5 000 med en örn och två med två örnar, säger Per Larsson.