2016-10-12 15:48

2016-10-12 16:02

"Vi vill ha en folkrörelse"

REGIONFRÅGAN: Fortsätter debatten

Det lutar allt mer åt att Värmland vill sällskapa med Västra Götaland framöver. Men än är inte sista ordet sagt
Två partier vill nämligen få till stånd en folkomröstning.

Regionfrågan är het och omdebatterad. På tisdagskvällen tog Värmlands landstingsfullmäktige beslut om att föreslå att Värmland från 2018 ska slås ihop med Västra Götaland. Med detta som bakgrund går nu Moderaterna och Miljöpartiet ut och vill få en folkomröstning i frågan.

Varför vill ni ha en folkomröstning?

– När man nu pressar igenom frågan så fort att den inte hinner vara uppe i ett allmänt val, då är det här det alternativet som återstår, säger Stina Höök (M), ordförande för Moderaterna i Värmland.

– Och för att folket ska få kunna säga vad de tycker. Det är en del i demokratiska samhället att väljarna ska få välja den politik som ska styra landet eller länet. I det här fallet har man inte frågat väljarna, därför är det lämpligt med en folkomröstning, säger Jesper Johansson (MP), språkrör för Miljöpartiet i Värmland.

Har fått inspiration

Stina Höök säger också att det här är en av vår tids största samtidsfrågor. Båda säger att de funderat på möjligheterna med en folkomröstning under en längre tid.

– Och nu har vi fått inspiration från andra delar av länet, säger Stina Höök.

I både Jämtland och Norrbotten har man på kort tid fått ihop så många namn att det är troligt att det blir folkomröstningar i frågan.

För att en folkomröstning ska bli aktuell måste ett antal namnunderskrifter samlas in, närmare bestämt tio procent av de röstberättigade. Därefter kan fullmäktige stoppa initiativet om man får en 2/3-majoritet. Nu söker de två partierna efter intresserade som vill vara med och driva frågan, och sedan samla dessa till ett möte för att diskutera frågan närmare.

– Vi vill ha en folkrörelse och inte en partidriven rörelse, och det märks att folk tycker att det är en viktig fråga, säger Jesper Johansson.

”Dåliga förlorare”

Vad tror då de båda om möjligheterna att få till stånd en folkomröstning?

– I de län där de har samlat in namnunderskrifter så har de visat att det är möjligt, nu söker vi organisationer och medborgare som vill vara med och driva en sån här kampanj, sedan återstår det att se, säger Stina Höök.

– De signaler jag fått är att värmlänningarna vill vara med och säga till om det här. De tycker att det är en viktig fråga, säger Jesper Johansson.

Men är det inte en snårig fråga och mycket att sätta sig in i?

– Det är alltid mycket att sätta sig in i när man går till ett val, det är inte mindre komplext när det hölls omröstningar om EU, så jag litar på medborgarna, säger Jesper Johansson.

Finns det fler partier än M och MP som ställer sig bakom uppropet?

– Det kan nog finnas fler partier som gör det, men vi hoppas på att det, som det varit i andra län, att andra organisationer och personer engagerar sig, säger Stina Höök.

Tomas Riste (S) är regionråd och ordförande i regionstyrelsen och säger så här om initiativet:

– Man ska säga såhär, att det får de göra, men för mig verkar det vara lite dåliga förlorare.

– Och de är lite sent ut och man kan bara konstatera att ett eventuellt resultat får vi skicka till regering och riksdag, som fattar beslut i frågan, för kännedom.

Regionfrågan är het och omdebatterad. På tisdagskvällen tog Värmlands landstingsfullmäktige beslut om att föreslå att Värmland från 2018 ska slås ihop med Västra Götaland. Med detta som bakgrund går nu Moderaterna och Miljöpartiet ut och vill få en folkomröstning i frågan.

Varför vill ni ha en folkomröstning?

– När man nu pressar igenom frågan så fort att den inte hinner vara uppe i ett allmänt val, då är det här det alternativet som återstår, säger Stina Höök (M), ordförande för Moderaterna i Värmland.

– Och för att folket ska få kunna säga vad de tycker. Det är en del i demokratiska samhället att väljarna ska få välja den politik som ska styra landet eller länet. I det här fallet har man inte frågat väljarna, därför är det lämpligt med en folkomröstning, säger Jesper Johansson (MP), språkrör för Miljöpartiet i Värmland.

Har fått inspiration

Stina Höök säger också att det här är en av vår tids största samtidsfrågor. Båda säger att de funderat på möjligheterna med en folkomröstning under en längre tid.

– Och nu har vi fått inspiration från andra delar av länet, säger Stina Höök.

I både Jämtland och Norrbotten har man på kort tid fått ihop så många namn att det är troligt att det blir folkomröstningar i frågan.

För att en folkomröstning ska bli aktuell måste ett antal namnunderskrifter samlas in, närmare bestämt tio procent av de röstberättigade. Därefter kan fullmäktige stoppa initiativet om man får en 2/3-majoritet. Nu söker de två partierna efter intresserade som vill vara med och driva frågan, och sedan samla dessa till ett möte för att diskutera frågan närmare.

– Vi vill ha en folkrörelse och inte en partidriven rörelse, och det märks att folk tycker att det är en viktig fråga, säger Jesper Johansson.

”Dåliga förlorare”

Vad tror då de båda om möjligheterna att få till stånd en folkomröstning?

– I de län där de har samlat in namnunderskrifter så har de visat att det är möjligt, nu söker vi organisationer och medborgare som vill vara med och driva en sån här kampanj, sedan återstår det att se, säger Stina Höök.

– De signaler jag fått är att värmlänningarna vill vara med och säga till om det här. De tycker att det är en viktig fråga, säger Jesper Johansson.

Men är det inte en snårig fråga och mycket att sätta sig in i?

– Det är alltid mycket att sätta sig in i när man går till ett val, det är inte mindre komplext när det hölls omröstningar om EU, så jag litar på medborgarna, säger Jesper Johansson.

Finns det fler partier än M och MP som ställer sig bakom uppropet?

– Det kan nog finnas fler partier som gör det, men vi hoppas på att det, som det varit i andra län, att andra organisationer och personer engagerar sig, säger Stina Höök.

Tomas Riste (S) är regionråd och ordförande i regionstyrelsen och säger så här om initiativet:

– Man ska säga såhär, att det får de göra, men för mig verkar det vara lite dåliga förlorare.

– Och de är lite sent ut och man kan bara konstatera att ett eventuellt resultat får vi skicka till regering och riksdag, som fattar beslut i frågan, för kännedom.