2016-10-12 11:44

2016-10-12 15:48

M och MP vill gå vidare med folkomröstning

REGIONFRÅGAN: Fortsätter debatten

M och MP bjuder nu in intresserade medborgare och organisationer i Värmland till diskussion om att starta en namninsamling för att folkomrösta i storregionfrågan.

– Storregionfrågan är en ödesfråga för Värmland. Värmlänningarna måste få uttrycka sin åsikt. Det är oacceptabelt att Värmland skulle slås samman med Västra Götaland 2018, utan att frågan diskuterats i en valrörelse alternativt i en folkomröstning, säger Stina Höök (M), ordförande för Moderaterna i Värmland, i ett pressmeddelande.

– Vi hoppas att detta inte bara ska bli en fråga för partier, utan att många vill delta. Därför ber vi de som är intresserade att så snart som möjligt höra av sig till Miljöpartiet i Värmland eller till Moderaterna i Värmland. Inom en snar framtid hoppas vi kunna samla intresserade till ett möte för att diskutera närmare vad som kan göras och hur, förklarar Jesper Johansson (MP), språkrör för Miljöpartiet i Värmland i samma pressmeddelande.

Kan bli folkomröstningar i norr

Stina Höök hänvisar till Jämtland och Norrbotten och menar att det är troligt att det blir folkomröstningar där:

– Det bör vi kunna klara i Värmland också. I riksdagen finns det en majoritet som anser att regionsammanslagningar inte ska tvingas fram mot befolkningens vilja.

”Kan vara sista chansen”

– Efter landstingsfullmäktiges olyckliga och otydliga ställningstagande igår, så kan en namninsamling för folkomröstning vara sista chansen att undvika en allt för skyndsam sammanslagning av Värmland med Västra Götaland redan 2018, säger Jesper Johansson.

Bakgrunden är att Värmlands landstingsfullmäktige på tisdagen tog beslut om ett remissvar på Indelningskommittens delbetänkande. I delbetänkandet föreslås att Värmland från 2018 ska slås ihop med Västra Götaland. Moderaterna, Miljöpartiet, Sjukvårdspartiet i Värmland, Kristdemokraterna och Liberalerna reserverade sig mot beslutet.

Besviken på V

– Jag är besviken över att Vänsterpartiet inte vågade stå upp för sin åsikt igår, säger Jesper Johansson.

– Miljöpartiet anser precis som Vänstern att en sammanslagning österut vore bättre än en sammanslagning med Västra Götaland. Om bara Vänstern hade krävt att deras åsikt skulle framgå i remissvaret, så hade det också blivit tydligt att det inte finns någon majoritet för att slå samman Värmland med Västra Götaland från 2018.

Stina Höök säger också i pressmeddelandet att hon anser att det nuvarande förslaget inte är färdigt

– Det återstår en mängd frågor där vi inte har en aning om vad det till slut kommer innebära för värmlänningarna. Att pressa igenom förslaget mellan två val görs för att förespråkarna vill undvika diskussion med värmlänningarna. Det kan vi aldrig acceptera.

Tio procent krävs

Om 10 procent av de röstberättigade invånarna kräver en folkomröstning ska en sådan genomförs, om inte 2/3-majoritet i fullmäktige stoppar initiativet, skriver partierna i pressmeddelandet.

Enligt lagen ska initiativet ”vara skriftligt, ange den aktuella frågan samt innehålla initiativtagarnas egenhändiga namnteckningar, uppgifter om när namnteckningarna gjorts, namnförtydliganden, personnummer och uppgift om deras adresser”.


Texten uppdateras.

– Storregionfrågan är en ödesfråga för Värmland. Värmlänningarna måste få uttrycka sin åsikt. Det är oacceptabelt att Värmland skulle slås samman med Västra Götaland 2018, utan att frågan diskuterats i en valrörelse alternativt i en folkomröstning, säger Stina Höök (M), ordförande för Moderaterna i Värmland, i ett pressmeddelande.

– Vi hoppas att detta inte bara ska bli en fråga för partier, utan att många vill delta. Därför ber vi de som är intresserade att så snart som möjligt höra av sig till Miljöpartiet i Värmland eller till Moderaterna i Värmland. Inom en snar framtid hoppas vi kunna samla intresserade till ett möte för att diskutera närmare vad som kan göras och hur, förklarar Jesper Johansson (MP), språkrör för Miljöpartiet i Värmland i samma pressmeddelande.

Kan bli folkomröstningar i norr

Stina Höök hänvisar till Jämtland och Norrbotten och menar att det är troligt att det blir folkomröstningar där:

– Det bör vi kunna klara i Värmland också. I riksdagen finns det en majoritet som anser att regionsammanslagningar inte ska tvingas fram mot befolkningens vilja.

”Kan vara sista chansen”

– Efter landstingsfullmäktiges olyckliga och otydliga ställningstagande igår, så kan en namninsamling för folkomröstning vara sista chansen att undvika en allt för skyndsam sammanslagning av Värmland med Västra Götaland redan 2018, säger Jesper Johansson.

Bakgrunden är att Värmlands landstingsfullmäktige på tisdagen tog beslut om ett remissvar på Indelningskommittens delbetänkande. I delbetänkandet föreslås att Värmland från 2018 ska slås ihop med Västra Götaland. Moderaterna, Miljöpartiet, Sjukvårdspartiet i Värmland, Kristdemokraterna och Liberalerna reserverade sig mot beslutet.

Besviken på V

– Jag är besviken över att Vänsterpartiet inte vågade stå upp för sin åsikt igår, säger Jesper Johansson.

– Miljöpartiet anser precis som Vänstern att en sammanslagning österut vore bättre än en sammanslagning med Västra Götaland. Om bara Vänstern hade krävt att deras åsikt skulle framgå i remissvaret, så hade det också blivit tydligt att det inte finns någon majoritet för att slå samman Värmland med Västra Götaland från 2018.

Stina Höök säger också i pressmeddelandet att hon anser att det nuvarande förslaget inte är färdigt

– Det återstår en mängd frågor där vi inte har en aning om vad det till slut kommer innebära för värmlänningarna. Att pressa igenom förslaget mellan två val görs för att förespråkarna vill undvika diskussion med värmlänningarna. Det kan vi aldrig acceptera.

Tio procent krävs

Om 10 procent av de röstberättigade invånarna kräver en folkomröstning ska en sådan genomförs, om inte 2/3-majoritet i fullmäktige stoppar initiativet, skriver partierna i pressmeddelandet.

Enligt lagen ska initiativet ”vara skriftligt, ange den aktuella frågan samt innehålla initiativtagarnas egenhändiga namnteckningar, uppgifter om när namnteckningarna gjorts, namnförtydliganden, personnummer och uppgift om deras adresser”.


Texten uppdateras.