2016-10-11 20:03

2016-10-12 08:11

"Svårt att sätta sig in en såpass komplex fråga"

4 FRÅGOR TILL

Malin Stegmann McCallion är docent i statsvetenskap vid Karlstads universitet och arbetar med regionindelningsfrågan.

1 Vilka frågor handlar egentligen regionindelningen främst om?

– Det är egentligen fem frågor: statens förmåga att styra landet, regional utveckling, demokrati, identifikation och hälso- och sjukvårdsfrågor. Övergripande handlar det om hur vi organiserar samhället och vem som ska ha ansvar för vad. Förslaget bygger på att regeringen anser att vi i dag inte har den bästa organisationen för att ge den nivå av service som medborgarna kräver och är i behov av.

2 Kommer värmlänningarnas inflytande minska om vi slås samman med Västra Götaland?

– Exakt hur organisationen kommer att se ut är det ingen som vet i dag. Det man kan säga är att det kommer att ske ett direktval till ett slags storregionfullmäktige, vilket ger väljarna större makt jämfört med dagens regionfullmäktige som är indirekt vald. Västra Götalandsregionen är ett landsting och vi kan påverka mer i de politikområden som idag ligger hos Region Värmland.

3 Många är rädda för att de mindre kommunerna kan hamna i skymundan. Vad säger du om det?

– Självklart har inte en liten kommun i Värmland samma förutsättningar som exempelvis Karlstad. Men samtidigt kan det ges nya möjligheter att samarbeta med andra kommuner, för att lyfta de frågor som man anser vara viktiga. Det är lite hur man ser det: om glaset är halvtomt eller halvfullt.

4. Sett till vad som är klassiska valfrågor: är det här en valfråga, eller en fråga som värmlänningarna borde få rösta om?

– För en enskild medborgare kan det vara väldigt svårt att sätta sig in i en såpass komplex fråga som det här är. Vi har ju Brexit i färskt minne. Vi har valt politiker som ska företräda oss och vara pålästa i frågor som denna.

1 Vilka frågor handlar egentligen regionindelningen främst om?

– Det är egentligen fem frågor: statens förmåga att styra landet, regional utveckling, demokrati, identifikation och hälso- och sjukvårdsfrågor. Övergripande handlar det om hur vi organiserar samhället och vem som ska ha ansvar för vad. Förslaget bygger på att regeringen anser att vi i dag inte har den bästa organisationen för att ge den nivå av service som medborgarna kräver och är i behov av.

2 Kommer värmlänningarnas inflytande minska om vi slås samman med Västra Götaland?

– Exakt hur organisationen kommer att se ut är det ingen som vet i dag. Det man kan säga är att det kommer att ske ett direktval till ett slags storregionfullmäktige, vilket ger väljarna större makt jämfört med dagens regionfullmäktige som är indirekt vald. Västra Götalandsregionen är ett landsting och vi kan påverka mer i de politikområden som idag ligger hos Region Värmland.

3 Många är rädda för att de mindre kommunerna kan hamna i skymundan. Vad säger du om det?

– Självklart har inte en liten kommun i Värmland samma förutsättningar som exempelvis Karlstad. Men samtidigt kan det ges nya möjligheter att samarbeta med andra kommuner, för att lyfta de frågor som man anser vara viktiga. Det är lite hur man ser det: om glaset är halvtomt eller halvfullt.

4. Sett till vad som är klassiska valfrågor: är det här en valfråga, eller en fråga som värmlänningarna borde få rösta om?

– För en enskild medborgare kan det vara väldigt svårt att sätta sig in i en såpass komplex fråga som det här är. Vi har ju Brexit i färskt minne. Vi har valt politiker som ska företräda oss och vara pålästa i frågor som denna.