2016-10-11 20:03

2016-10-12 08:10

"Bra att det är diskussion nu"

STOCKHOLM: Statens utredare om regiondebatten

Kent Johansson har ännu inte läst åsikterna om det förslag han varit med att ta fram, men säger sig vara glad åt såväl beröm som kritik:
– Det är bra att det är en omfattande diskussion nu, innan riksdagen fattar beslut.

Kent Johansson är vice ordförande i indelningskommittén, som fått i uppdrag att föreslå hur Sverige kan delas in i väsentligt färre län och landsting.

När NWT får en telefonintervju med honom är det sista dagen att yttra sig om delbetänkandet, som presenterades i slutet av juni.

Vad säger du om de åsikter som hittills presenterats?

– Jag har inte läst remissyttrandena, men har tagit del av en del via media, säger Kent Johansson.

– Men generellt kan man väl säga att bortsett från de som inte haft något att invända, som tillstyrker eller inte tillstyrker, så finns det väl en del synpunkter på att vi borde utveckla olika saker. Och det sitter vi också med just nu.

Vad säger du om kritiken att det går för fort?

– Min personliga kommentar till det är ju att det går sakta. Frågan har dragit ut på tiden i förhållande till när den först väcktes. För Värmlands del har det dessutom funnits ett konkret förslag under de senaste åren med material som fanns ute för ställningstagande.

Kritikerna menar samtidigt att det presenterats för få argument om varför Västra Götaland är Värmlands bästa alternativ. Hur ser du på det?

– Vi har sett det som att Värmland och Västra Götaland har större samstämmighet än vad Värmland har med Svealand, säger Kent Johansson.

– Det handlar bland annat om möjligheterna till regional utveckling, både på industrisidan och kommunikationsmässigt: vägar och järnvägar. Norge är en av de båda länenes absolut viktigaste partners i dag.

Utifrån delbetänkandet är det svårt att förstå hur den nya regionen ska organiseras.

– Vi ska främst ta fram underlag för det som berör den statliga organisationen. Det vi tittar på nu är till exempel hur vi ska få en tydligare statlig närvaro i hela landet, vilka myndigheter som ska finnas i de olika regionerna och hur länsstyrelserna ska jobba.

Överlåter till regionen

Men hur den nya regionen ska utforma sig rent konkret är inget Kent Johansson och ordförande Barbro Holmberg lägger sig i:

– Som statlig kommitté ger vi inte detaljerade förslag. Det är ju en uppgift för Värmland och Västra Götaland om förslaget går igenom.

Kent Johansson är vice ordförande i indelningskommittén, som fått i uppdrag att föreslå hur Sverige kan delas in i väsentligt färre län och landsting.

När NWT får en telefonintervju med honom är det sista dagen att yttra sig om delbetänkandet, som presenterades i slutet av juni.

Vad säger du om de åsikter som hittills presenterats?

– Jag har inte läst remissyttrandena, men har tagit del av en del via media, säger Kent Johansson.

– Men generellt kan man väl säga att bortsett från de som inte haft något att invända, som tillstyrker eller inte tillstyrker, så finns det väl en del synpunkter på att vi borde utveckla olika saker. Och det sitter vi också med just nu.

Vad säger du om kritiken att det går för fort?

– Min personliga kommentar till det är ju att det går sakta. Frågan har dragit ut på tiden i förhållande till när den först väcktes. För Värmlands del har det dessutom funnits ett konkret förslag under de senaste åren med material som fanns ute för ställningstagande.

Kritikerna menar samtidigt att det presenterats för få argument om varför Västra Götaland är Värmlands bästa alternativ. Hur ser du på det?

– Vi har sett det som att Värmland och Västra Götaland har större samstämmighet än vad Värmland har med Svealand, säger Kent Johansson.

– Det handlar bland annat om möjligheterna till regional utveckling, både på industrisidan och kommunikationsmässigt: vägar och järnvägar. Norge är en av de båda länenes absolut viktigaste partners i dag.

Utifrån delbetänkandet är det svårt att förstå hur den nya regionen ska organiseras.

– Vi ska främst ta fram underlag för det som berör den statliga organisationen. Det vi tittar på nu är till exempel hur vi ska få en tydligare statlig närvaro i hela landet, vilka myndigheter som ska finnas i de olika regionerna och hur länsstyrelserna ska jobba.

Överlåter till regionen

Men hur den nya regionen ska utforma sig rent konkret är inget Kent Johansson och ordförande Barbro Holmberg lägger sig i:

– Som statlig kommitté ger vi inte detaljerade förslag. Det är ju en uppgift för Värmland och Västra Götaland om förslaget går igenom.