2016-10-11 08:24

2016-10-11 08:48

Arbetslösheten ligger stilla

VÄRMLAND: Drygt 10 000 är utan jobb

Arbetslösheten i Värmland ligger kvar på samma nivå som för ett år sedan. Då och nu är 8,2 procent av värmlänningarna mellan 16-64 år inskrivna hos arbetsförmedlingen. Men antalet ungdomar som får jobb fortsätter att öka.

En fjärdedel av de som fick jobb i september var ungdomar mellan 18 och 24 år. Tre fjärdedelar av dessa hade gymnasieutbildning och jämfört med september 2015 var nästan 500 färre ungdomar arbetslösa i september 2016. En minskning med 2,4 procentenheter.

– Det innebär att ungdomsarbetslösheten i Värmlands län minskar mer än i hela landet i genomsnitt, där minskningen är 1,7 procentenheter, säger arbetsförmedlingschef Lena Hertzberg.

Slutför gymnasiet

Tre av tio inskrivna arbetslösa ungdomar har högst förgymnasial utbildning, närmare två av tre har högst gymnasial utbildning och resterande 7 procent har en eftergymnasial utbildning.

– Om man jämför hur utbildningsnivåerna fördelar sig bland ungdomarna och i vilken utsträckning de fått arbete, ser man att den som har en slutförd gymnasieutbildning har ett betydligt starkare utgångsläge när de söker arbete än de som inte har slutfört gymnasiet, säger arbetsmarknadsanalytiker Ann Mannerstedt.

Totalt var 10 389 värmlänningar arbetslösa i september. Att jämföra med 10 421 för ett år sedan.

1 332 personer fick arbete och 943 personer anmälde sig som nya öppet arbetslösa.

Det anmäldes 1 588 nya lediga arbeten och 67 personer varslades om uppsägning.

En fjärdedel av de som fick jobb i september var ungdomar mellan 18 och 24 år. Tre fjärdedelar av dessa hade gymnasieutbildning och jämfört med september 2015 var nästan 500 färre ungdomar arbetslösa i september 2016. En minskning med 2,4 procentenheter.

– Det innebär att ungdomsarbetslösheten i Värmlands län minskar mer än i hela landet i genomsnitt, där minskningen är 1,7 procentenheter, säger arbetsförmedlingschef Lena Hertzberg.

Slutför gymnasiet

Tre av tio inskrivna arbetslösa ungdomar har högst förgymnasial utbildning, närmare två av tre har högst gymnasial utbildning och resterande 7 procent har en eftergymnasial utbildning.

– Om man jämför hur utbildningsnivåerna fördelar sig bland ungdomarna och i vilken utsträckning de fått arbete, ser man att den som har en slutförd gymnasieutbildning har ett betydligt starkare utgångsläge när de söker arbete än de som inte har slutfört gymnasiet, säger arbetsmarknadsanalytiker Ann Mannerstedt.

Totalt var 10 389 värmlänningar arbetslösa i september. Att jämföra med 10 421 för ett år sedan.

1 332 personer fick arbete och 943 personer anmälde sig som nya öppet arbetslösa.

Det anmäldes 1 588 nya lediga arbeten och 67 personer varslades om uppsägning.