2016-10-10 06:00

2016-10-10 06:00

Rekordvarm september

VÄDER: En dramatisk avslutning med lågtryck och blåst

September minns vi som en ovanligt varm månad. Och det bekräftas av SMHI:s statistik som visar att månadsmedeltemperaturen för Värmlands del var 3–4,5 grader över det normala.

– Det slogs faktiskt rekord. Om man tittar på Östmark till exempel så var månadsmedeltemperaturen 13,3 grader, det tidigare rekordet från 2006 var på 12,7 grader, säger Therese Fougman, meteorolog på SMHI.

I Östmark jämförs årets temperatur med mätningar som går tillbaka till 1943. I Malung, där mätningarna går tillbaka till 1916, sattes också nytt septemberrekord med 12,4 grader, en ökning med tre tiondelar jämfört med den tidigare toppnoteringen 2006. Och i Gustavsfors tangerades det tidigare rekordet.

Det slogs medelvärmerekord på nio platser i landet. i Örebro till exempel var det tidigare rekordet på 14,5 grader från 1934. I år kom det upp i 15 grader jämnt.

På SMHI:s hemsida kan man följa medeltemperaturkartorna dag för dag i relation till medelvärdet under 1961-1990. Och där framgår att ”rödast” var det i mitten av september.

– Det var ju dagar då det var ordentligt varmt. Lite längre söderut i landet var det vissa dagar över 25 grader, jag tror inte det var riktigt så varmt i Värmland, säger Fougman.

Hur ofta kan vi räkna med att få sådana här septembermånader eller är det här en rekordseptember?

– Det var det ju på flera sätt. Många av rekorden var från 2006 så för tio år sedan var vi i alla fall i samma härad, säger Fougman.

– Trenden de senaste åren är att det är varmare. Förra året var det också varmt i september även om det inte var lika varmt som i år.

Det känns som att det blivit en förskjutning mot varmare längre in på hösten.

– Det har varit några år som det varit lite annorlunda mot hur man tycker att det borde vara. Hur det slår klimatmässigt får man titta på i en 30-årsperiod för att se hur 2016 står sig i den perioden. Man kan inte jämföra år från år och dra några slutsatser om att nu blir det varmare. Det behöver inte betyda något i det större perspektivet och varma perioder har vi haft genom tiderna.

– Det slogs faktiskt rekord. Om man tittar på Östmark till exempel så var månadsmedeltemperaturen 13,3 grader, det tidigare rekordet från 2006 var på 12,7 grader, säger Therese Fougman, meteorolog på SMHI.

I Östmark jämförs årets temperatur med mätningar som går tillbaka till 1943. I Malung, där mätningarna går tillbaka till 1916, sattes också nytt septemberrekord med 12,4 grader, en ökning med tre tiondelar jämfört med den tidigare toppnoteringen 2006. Och i Gustavsfors tangerades det tidigare rekordet.

Det slogs medelvärmerekord på nio platser i landet. i Örebro till exempel var det tidigare rekordet på 14,5 grader från 1934. I år kom det upp i 15 grader jämnt.

På SMHI:s hemsida kan man följa medeltemperaturkartorna dag för dag i relation till medelvärdet under 1961-1990. Och där framgår att ”rödast” var det i mitten av september.

– Det var ju dagar då det var ordentligt varmt. Lite längre söderut i landet var det vissa dagar över 25 grader, jag tror inte det var riktigt så varmt i Värmland, säger Fougman.

Hur ofta kan vi räkna med att få sådana här septembermånader eller är det här en rekordseptember?

– Det var det ju på flera sätt. Många av rekorden var från 2006 så för tio år sedan var vi i alla fall i samma härad, säger Fougman.

– Trenden de senaste åren är att det är varmare. Förra året var det också varmt i september även om det inte var lika varmt som i år.

Det känns som att det blivit en förskjutning mot varmare längre in på hösten.

– Det har varit några år som det varit lite annorlunda mot hur man tycker att det borde vara. Hur det slår klimatmässigt får man titta på i en 30-årsperiod för att se hur 2016 står sig i den perioden. Man kan inte jämföra år från år och dra några slutsatser om att nu blir det varmare. Det behöver inte betyda något i det större perspektivet och varma perioder har vi haft genom tiderna.

Septembervärmen

Det var högsommartemperaturer på många håll i landet. Halmstad uppmätte 27,5 grader, vilket var det högsta uppmätta värdet i Halmstad under september sen mätningarna började 1859. Även i Svealand uppmättes högsommartemperatur i Örebro med 25,3 grader. Månadens högsta temperatur uppmättes i Målilla med 28,2 grader. I slutet av månaden blev det ett rejält omslag och den sista september uppmättes det lägsta septemberlufttrycket i Sverige sedan 1956.

Källa: SMHI