2016-10-07 19:14

2016-10-07 19:14

"Svartepetter-spel" i vården

VÄRMLAND

En man med flera åkommor blev skickad runt inom den värmländska vården. Detta kritiseras nu av IVO, skriver nyhetsbyrån Siren.

Ärendet inträffade 2013–2015 och anmäldes till Inspektionen för vård och omsorg (IVO) i slutet av 2015. Mannen, som vid tillfället var i 85-årsåldern, blev akut förvirrad i slutet av 2013 och familjen sökte vård på akutmottagningen i Arvika för att se om mannen fått en stroke.

Han placerades på ett korttidsboende där han bland annat ska ha hotat personalen. Han skickades efter en månad vidare till psykiatrin på Centralsjukhuset i Karlstad, och först där konstaterades det att mannen hade drabbats av en stroke och att han inte var en patient för psykiatrin.

Familjen kontaktades och fick meddelandet att mannen skulle åter till Arvika. Väl där skickades mannen tillbaka till CSK då man i Arvika ansåg att man inte kunde vårda mannen. Mannen hamnade till slut, åter, på den psykiatriska akutmottagningen i Karlstad trots att det tidigare konstaterats att han inte var en patient för psykiatrin. Han fick senare en plats på psykiatrisk avdelning.

Mannen blev några veckor senare sämre och familjen fick samtal och frågan om av en läkare som undrade om det ska göras livsuppehållande insatser står det i anmälan. Mannen ska vid tillfället ha varit uttorkad och hade oregelbunden andning.

Mannen repade sig senare något och återfördes till ett boende i Arvika efter ett par månader, där framkom senare att det gjorts flera fallrapporter om mannen. Hans tillstånd blev sämre och han skickades till Karlstad. Han återkom senare till Arvika, där han avled under hösten 2015. Familjen ansåg i sin anmälan att flera vårdinstanser i länet borde granskas.

IVO skriver i ett beslut att det fanns kompetensbrister hos personalen på korttidsboendet och att det också funnits allvarliga brister i samverkan mellan den allmänpsykiatriska slutenvården och medicinkliniken och de anser att ansvaret för den bristande samverkan är delat mellan verksamheterna. IVO pekar också på att fanns dokumentations- och informationsbrister inom den allmänpsykiatriska slutenvården. Övriga delar av den medicinska handläggningen som anmälan gäller ifrågasätts inte av IVO.

IVO skriver också att det av yttrandet från verksamhetschefen för medicinkliniken framgår att händelserna kan tolkas som ett ”Svartepetter-spel” mellan klinikerna som var högst ovärdigt för patienten.

Ärendet inträffade 2013–2015 och anmäldes till Inspektionen för vård och omsorg (IVO) i slutet av 2015. Mannen, som vid tillfället var i 85-årsåldern, blev akut förvirrad i slutet av 2013 och familjen sökte vård på akutmottagningen i Arvika för att se om mannen fått en stroke.

Han placerades på ett korttidsboende där han bland annat ska ha hotat personalen. Han skickades efter en månad vidare till psykiatrin på Centralsjukhuset i Karlstad, och först där konstaterades det att mannen hade drabbats av en stroke och att han inte var en patient för psykiatrin.

Familjen kontaktades och fick meddelandet att mannen skulle åter till Arvika. Väl där skickades mannen tillbaka till CSK då man i Arvika ansåg att man inte kunde vårda mannen. Mannen hamnade till slut, åter, på den psykiatriska akutmottagningen i Karlstad trots att det tidigare konstaterats att han inte var en patient för psykiatrin. Han fick senare en plats på psykiatrisk avdelning.

Mannen blev några veckor senare sämre och familjen fick samtal och frågan om av en läkare som undrade om det ska göras livsuppehållande insatser står det i anmälan. Mannen ska vid tillfället ha varit uttorkad och hade oregelbunden andning.

Mannen repade sig senare något och återfördes till ett boende i Arvika efter ett par månader, där framkom senare att det gjorts flera fallrapporter om mannen. Hans tillstånd blev sämre och han skickades till Karlstad. Han återkom senare till Arvika, där han avled under hösten 2015. Familjen ansåg i sin anmälan att flera vårdinstanser i länet borde granskas.

IVO skriver i ett beslut att det fanns kompetensbrister hos personalen på korttidsboendet och att det också funnits allvarliga brister i samverkan mellan den allmänpsykiatriska slutenvården och medicinkliniken och de anser att ansvaret för den bristande samverkan är delat mellan verksamheterna. IVO pekar också på att fanns dokumentations- och informationsbrister inom den allmänpsykiatriska slutenvården. Övriga delar av den medicinska handläggningen som anmälan gäller ifrågasätts inte av IVO.

IVO skriver också att det av yttrandet från verksamhetschefen för medicinkliniken framgår att händelserna kan tolkas som ett ”Svartepetter-spel” mellan klinikerna som var högst ovärdigt för patienten.