2016-10-07 15:11

2016-10-07 15:11

Färre tyskar och norrmän stannar i Värmland

ÖVERNATTNINGAR: "Augusti var en besvikelse"

Norska och tyska turister svek till stor del Värmland i somras. Det visar sommarens officiella turismstatistik som publicerades på torsdagen.

Turismen är viktig i Värmland precis som i andra delar av Sverige. Den genererar både jobb och intäkter till både små och stora företag. Det gäller hela året men störst betydelse har den nog på sommaren och på vintern.

Tillväxtverket, en statlig myndighet, försöker tillsammans med Statistiska Centralbyrån att hålla koll på hur det går. På torsdagen publicerades något som kallas boende- och inkvarteringsstatistik i en preliminär form för de tre sommarmånaderna. Den visar hur många övernattningar det har varit på hotell, i stugbyar, vandrarhem, campingplatser och dessutom privat förmedlade stugor och lägenheter.

För Värmlands del visar det sig att det var litet fler svenska turister som övernattade nu i somras jämfört med sommaren året innan. Däremot är det klart färre utländska turister som har stannat över natt. Nedgången är på hela 11,3 procent eller 60 000 färre övernattningar.

Jonas Jacobsson är vd för Visit Värmland.

Såg bra ut

– Vi tyckte att det såg ganska bra ut när vi gick in i augusti, säger han. Men nu visar statistiken att det var framför under augusti månad som antalet gästnätter gick ner.

– På det sättet blev augusti en besvikelse.

Tyskar och norrmän är de två viktigaste grupperna av utländska turister i Värmland och då alldeles särskilt norrmännen. Norrmännen står för 24 procent av de utländska gästnätterna i hela Sverige men för hela 53 procent i Värmland. Det säger sig självt att en nedgång bland norrmän och tyskar slår igenom på statistiken.

En grupp som ökar, om än från låga nivåer, är kineser. Men här handlar det nästan enbart om transitturister på våg från eller till Oslo och Stockholm. Mer än en natt i Värmland blir det nästan aldrig.

Nu visar statistiken ändå att intäkterna från turistövernattning har ökat. Det betyder väl att de som har haft öppet kunnat hålla högre priser.

Jonas Jacobsson betonar att statistiken är preliminär. Campingplatserna brukar släpa efter med sin rapportering. Dessutom är vinterturismen viktig i Värmland.

Turismen är viktig i Värmland precis som i andra delar av Sverige. Den genererar både jobb och intäkter till både små och stora företag. Det gäller hela året men störst betydelse har den nog på sommaren och på vintern.

Tillväxtverket, en statlig myndighet, försöker tillsammans med Statistiska Centralbyrån att hålla koll på hur det går. På torsdagen publicerades något som kallas boende- och inkvarteringsstatistik i en preliminär form för de tre sommarmånaderna. Den visar hur många övernattningar det har varit på hotell, i stugbyar, vandrarhem, campingplatser och dessutom privat förmedlade stugor och lägenheter.

För Värmlands del visar det sig att det var litet fler svenska turister som övernattade nu i somras jämfört med sommaren året innan. Däremot är det klart färre utländska turister som har stannat över natt. Nedgången är på hela 11,3 procent eller 60 000 färre övernattningar.

Jonas Jacobsson är vd för Visit Värmland.

Såg bra ut

– Vi tyckte att det såg ganska bra ut när vi gick in i augusti, säger han. Men nu visar statistiken att det var framför under augusti månad som antalet gästnätter gick ner.

– På det sättet blev augusti en besvikelse.

Tyskar och norrmän är de två viktigaste grupperna av utländska turister i Värmland och då alldeles särskilt norrmännen. Norrmännen står för 24 procent av de utländska gästnätterna i hela Sverige men för hela 53 procent i Värmland. Det säger sig självt att en nedgång bland norrmän och tyskar slår igenom på statistiken.

En grupp som ökar, om än från låga nivåer, är kineser. Men här handlar det nästan enbart om transitturister på våg från eller till Oslo och Stockholm. Mer än en natt i Värmland blir det nästan aldrig.

Nu visar statistiken ändå att intäkterna från turistövernattning har ökat. Det betyder väl att de som har haft öppet kunnat hålla högre priser.

Jonas Jacobsson betonar att statistiken är preliminär. Campingplatserna brukar släpa efter med sin rapportering. Dessutom är vinterturismen viktig i Värmland.