2016-10-06 19:05

2016-10-06 19:05

MP säger nej till Västra Götaland

VÄRMLAND

Miljöpartiet i Värmland säger klart och tydligt nej till förslaget om att Värmland slås samman med Västra Götaland.

– Om Värmland ska slås samman med andra län, så är det bästa för Värmlands utveckling att vi får höra ihop med Örebro, Västmanland och Södermanland. Framför allt vore det olyckligt om Värmland och Örebro hamnar i olika storregioner, säger Jesper Johansson, språkrör för Miljöpartiet i Värmland, i ett pressmeddelande.

Partiet anser bland annat sjukvården i Värmland har ett väl fungerande samarbete med Örebro och Uppsala. Miljöpartiet anser samtidigt att den viktigaste utvecklingsfrågan för Värmland är att få till investeringar i stråket Stockholm-Karlstad-Oslo.

– Om Värmland ska slås samman med andra län, så är det bästa för Värmlands utveckling att vi får höra ihop med Örebro, Västmanland och Södermanland. Framför allt vore det olyckligt om Värmland och Örebro hamnar i olika storregioner, säger Jesper Johansson, språkrör för Miljöpartiet i Värmland, i ett pressmeddelande.

Partiet anser bland annat sjukvården i Värmland har ett väl fungerande samarbete med Örebro och Uppsala. Miljöpartiet anser samtidigt att den viktigaste utvecklingsfrågan för Värmland är att få till investeringar i stråket Stockholm-Karlstad-Oslo.