2016-10-05 06:00

2016-10-05 06:00

Tandläkare vill inte jobba på småorter

VÄRMLAND: Stort hopp ställs till utländska tandläkare

Det är svårt att rekrytera tandläkare till mindre orter. På flera kliniker finns vad Folktandvårdens personalchef kallar ”besvärande vakanser”.
De täcks till viss del av pendlade Karlstadstandläkare. Hoppet ställs till tandläkare utbildade utomlands.

Det pågår ett generationsskifte bland tandläkare och tandsköterskor och Folktandvården i Värmland rekryterar hela tiden ny personal.

– Vakanser som inte är återbesatta efter tre till sex månader räknar vi som besvärande, säger personalchef Åke Eriksson.

I Sysslebäck, Ekshärad, Munkfors, Storfors och Lesjöfors fattas tandläkare. Av fem tjänster på käkkirurgen är två obemannade. Tre av sex tjänster på tandregleringen är besatta.

Skev fördelning

– Det ser likadant ut i hela landet. Unga vill bo i städer. På utbildningsorterna finns ett överskott av tandläkare, det är skevt fördelat. Det är inte lika lätt att rekrytera till Karlstad heller längre, säger Birgitta Haglund, tandvårdschef för Folktandvården i Värmland.

I den mån det är möjligt överanställs tandläkare på Karlstadsklinikerna som sedan pendlar ut till andra kliniker i länet någon dag i veckan.

– Vi upprätthåller i alla fall verksamheten på så sätt, säger Åke Eriksson.

– Vi hjälps åt. Vi vill inte att patienterna ska behöva resa långt för att komma till oss, säger Birgitta Haglund.

Välkommet tillskott

Pensionärer som fortsätter jobba är en resurs.

– Och jag är så glad för de asylsökande tandläkarna. De är ett stort hopp men det tar tid innan de är i arbete, säger Birgitta Haglund.

Hon beskriver personalsituationen som en stor utmaning.

För personer med utomeuropeisk utbildning krävs först språkstudier, sedan kunskapsprov och till sist praktik. En annan väg är en kompletterande utbildning på tandläkarhögskolan.

– Vi har ett samarbete med tandläkarhögskolan i Göteborg och därifrån kommer sex praktikanter till våren, berättar Åke Eriksson.

Fyra nyanlända tandläkare är i gång med praktik och instegsjobb.

– Vi har kontakt med ytterligare ett 20-tal ute i länet, berättar Åke Eriksson.

Bland annant i Torsby håller tandläkare med europeisk legitimation på att introduceras. I Torsby är väntetiden för icke akuta problem i dag cirka ett år.

Specialister på tandreglering har varit en brist länge som blivit akut det sista året.

800 personer i kö till oprioriterad tandreglering.

– 200 hade varit mer önskvärt, säger Birgitta Haglund.

Det pågår ett generationsskifte bland tandläkare och tandsköterskor och Folktandvården i Värmland rekryterar hela tiden ny personal.

– Vakanser som inte är återbesatta efter tre till sex månader räknar vi som besvärande, säger personalchef Åke Eriksson.

I Sysslebäck, Ekshärad, Munkfors, Storfors och Lesjöfors fattas tandläkare. Av fem tjänster på käkkirurgen är två obemannade. Tre av sex tjänster på tandregleringen är besatta.

Skev fördelning

– Det ser likadant ut i hela landet. Unga vill bo i städer. På utbildningsorterna finns ett överskott av tandläkare, det är skevt fördelat. Det är inte lika lätt att rekrytera till Karlstad heller längre, säger Birgitta Haglund, tandvårdschef för Folktandvården i Värmland.

I den mån det är möjligt överanställs tandläkare på Karlstadsklinikerna som sedan pendlar ut till andra kliniker i länet någon dag i veckan.

– Vi upprätthåller i alla fall verksamheten på så sätt, säger Åke Eriksson.

– Vi hjälps åt. Vi vill inte att patienterna ska behöva resa långt för att komma till oss, säger Birgitta Haglund.

Välkommet tillskott

Pensionärer som fortsätter jobba är en resurs.

– Och jag är så glad för de asylsökande tandläkarna. De är ett stort hopp men det tar tid innan de är i arbete, säger Birgitta Haglund.

Hon beskriver personalsituationen som en stor utmaning.

För personer med utomeuropeisk utbildning krävs först språkstudier, sedan kunskapsprov och till sist praktik. En annan väg är en kompletterande utbildning på tandläkarhögskolan.

– Vi har ett samarbete med tandläkarhögskolan i Göteborg och därifrån kommer sex praktikanter till våren, berättar Åke Eriksson.

Fyra nyanlända tandläkare är i gång med praktik och instegsjobb.

– Vi har kontakt med ytterligare ett 20-tal ute i länet, berättar Åke Eriksson.

Bland annant i Torsby håller tandläkare med europeisk legitimation på att introduceras. I Torsby är väntetiden för icke akuta problem i dag cirka ett år.

Specialister på tandreglering har varit en brist länge som blivit akut det sista året.

800 personer i kö till oprioriterad tandreglering.

– 200 hade varit mer önskvärt, säger Birgitta Haglund.

Folktandvården i Värmland

25 kliniker för allmäntandvård på 20 orter

535 anställd - 130 tandläkare varav 20 specialister, 140 hygienister, 220 tandsköterskor, 20 tandtekniker och tandteknikerbiträden, 20 personer jobbar med stöd och stab.

Källa: