2016-10-01 17:05

2016-10-01 22:55

Huliganfirmor planerade slagsmål i Värmland

VÄRMLAND

(UPPDATERAD) Polisen i Värmland och Örebro har under lördagen haft flera patruller ute på orter i Värmland i syfte att avstyra planerade slagmål mellan två huliganfirmor.

- Det rör sig om firmorna Wisemen från Göteborg och Firman boys från Stockholm som vi fick information om skulle drabba samman i planerade slagsmål, berättar Fredrik Bäcker, vakthavande befäl vid Örebropolisen till nwt.se på lördagseftermiddagen.

Örebropolisen har använt stora resurser i ärendet men även polisen i Värmland har fått agera.

- Vi har haft patruller på plats i bland annat Filipstad, säger Ronny Brattström, vakthavande befäl vid Värmlandspolisen

Enligt Fredrik Bäcker på Örebropolisen har firmorna förutom i Filipstad även rört sig i Karlskoga och Karlstad.

- För vår det handlar det i första hand om att skingra de här grupperingarna och se till att inte tredje man far illa.

Vid 17-tiden hade polisen ännu inte behövt ingripa mot huligangrupperingarna.

- Målet är att hålla grupperingarna ifrån varandra och få dem att åka hem åt varsitt håll, säger Bäcker.

När nwt.se var i kontakt med Värmlandspolisen vid 19-tiden ansåg man ärendet som avslutat.

- Vi har stöttat Örebropolisen i den här insatsen och enligt den patrull jag pratade med så lyckades vi avstyra att de här grupperingarna drabbade samman, säger Ronny Brattström.

Vid 23-tiden på lördagskvällen bekräftade Örebropolisen samma bild.

- Polisen gjorde ett bra jobb och de fick vänta på klacken och åka hem till respektive orter utan att det uppstod några bråk, säger Lotta Lindblad, vakthavande befäl vid Örebropolisen.

- Det rör sig om firmorna Wisemen från Göteborg och Firman boys från Stockholm som vi fick information om skulle drabba samman i planerade slagsmål, berättar Fredrik Bäcker, vakthavande befäl vid Örebropolisen till nwt.se på lördagseftermiddagen.

Örebropolisen har använt stora resurser i ärendet men även polisen i Värmland har fått agera.

- Vi har haft patruller på plats i bland annat Filipstad, säger Ronny Brattström, vakthavande befäl vid Värmlandspolisen

Enligt Fredrik Bäcker på Örebropolisen har firmorna förutom i Filipstad även rört sig i Karlskoga och Karlstad.

- För vår det handlar det i första hand om att skingra de här grupperingarna och se till att inte tredje man far illa.

Vid 17-tiden hade polisen ännu inte behövt ingripa mot huligangrupperingarna.

- Målet är att hålla grupperingarna ifrån varandra och få dem att åka hem åt varsitt håll, säger Bäcker.

När nwt.se var i kontakt med Värmlandspolisen vid 19-tiden ansåg man ärendet som avslutat.

- Vi har stöttat Örebropolisen i den här insatsen och enligt den patrull jag pratade med så lyckades vi avstyra att de här grupperingarna drabbade samman, säger Ronny Brattström.

Vid 23-tiden på lördagskvällen bekräftade Örebropolisen samma bild.

- Polisen gjorde ett bra jobb och de fick vänta på klacken och åka hem till respektive orter utan att det uppstod några bråk, säger Lotta Lindblad, vakthavande befäl vid Örebropolisen.